Arvodesformulär för studentrepresentanter.
Hur många gånger har du tappat bort din arvodesblankett? Nu hoppar vi in i 2000-talet och gör det enklare än någonsin. Plus plockar bort lite onödig administration. Win win!

Frågor om studentrepresentation och utbetalning av arvoden besvaras av SöderS vice ordförande. Du kan endast få ut arvode för studentrepresentation om du innehar medlemskap i SöderS för terminen du är studentrepresentant. Är du inte medlem? Klicka här så tar vi dig vidare till medlemsportalen.

Det är mötesordförande eller mötessekreterare som ska anmäla till SöderS de sammanträden du varit tjänstgörande som studenternas representant. Anmälan görs till SöderS vice ordförande via vice@soders.nu.

Fyll i formuläret nedan så är du good to go.

Arvodesformulär

Av säkerhets- och integritetsskäl kan ovanstående ifyllda uppgifter endast nås av SöderS ordförande och vice ordförande. Uppgifterna kommer endast att användas för att kontakta dig personligen och för att administrera arvodesutbetalningar.

Om dina uppgifter förändras är det bara att fylla i formuläret på nytt.