Studentliv deluxe
SöderS samlar flera utbildnings- och intresseföreningar på Södertörns högskola. Här finner du alla samlade och kontaktuppgifter till dem!

Utbildningsföreningar

En utbildningsförening är en förening vars främsta uppdrag är satt samla studenter under ett specifikt utbildningsområde. SöderS medlemsföreningar är däremot öppna för samtliga studenter vid lärosätet.

Alla föreningar finns på facebook och har en samlad grupp för                                                                                 intern kommunikation, som finns att hitta här.

Föreningen för Europavetare och Europeiska Relationer (FEVER)

FEVER är studentföreningen vid Södertörns högskola som främst riktar sig till studenter på Europaprogrammet.

Föreningen för utveckling och internationellt samarbete (FUIS)

FUIS är en föreningen för studerande inom Utveckling och Internationellt Samarbete. 

LVL - Södertörns högskolas spelförening

Södertörns högskolas spelförening är en ideell utbildningsförening. Föreningen ska fungera som en plattform för alla som är intresserade av spel och vill utveckla spel. Den direkta inriktningen är kopplad till spelprogrammet vid
högskolan där även dess studerande ska kunna nå ut till studenter i olika årskurser, för att fungera som hjälp med olika sorters uppgifter men även för att skapa en bättre sammanhållning och gemenskap.

 

Personalvetarföreningen Södertörn (PerS)

Personalvetarföreningen på Södertörns högskola är föreningen som vill ta tillvara på personalvetarstudenternas intressen under deras tid på Södertörns högskola.

Polisstudenternas Vänner Stockholm (PSVS)

Polisstudenternas Vänner Stockholm är föreningen för polisstudenter på Södertörns högskola.

Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF)

SMUF är föreningen för dig som studerar på Södertörns högskola och vill arbeta för hållbar utveckling – kärnan i föreningens verksamhet.

Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE)

Södertörns Förenade Ekonomer riktar sig till samtliga ekonomstudenter på högskolan.

Turister Utan Gränser (TUG)

Södertörns högskolas turismförening är en förening som finns till för turismstuderande på Södertörns högskola.

Intresseföreningar

En intresseförening är en förening som samlar studenter under ett specifikt intresse. Det kan vara allt ifrån dans till politiska frågor eller radio.

Athletics Today

Athletics Today är dedikerade till social utveckling och integration och driver sin verksamhet med grund i idrott, rörelse och hälsa.

Södertörns filosofiförening: förnuftsvidrigt


                                 Förnuftsvidrigt är en är en intresseförening vars syfte är att främja filosofiintresset på Södertörns högskola.

Marxistiska studenter

Kapitalismens kris gör att den revolutionära marxismens idéer aldrig har varit mer aktuella än idag. Därför studerar vi i Marxistiska studenter historia, ekonomi, filosofi och aktuella politiska händelser i hela världen utifrån ett marxistiskt perspektiv. Vi är partipolitiskt obundna, men syns ibland även på demonstrationer, deltar gärna i debatter och anordnar såväl pubkvällar som studiecirklar. Vi har möten varje vecka med studentledda diskussioner, och du behöver inte ha läst eller kunna något särskilt för att delta. Gå gärna med i vår grupp på Facebook för att få mer information och bli inbjudna till våra evenemang, eller skicka ett mejl för att ta reda på vad som är på gång just nu! Varmt välkomna!

Moderata Studenter Södertörn (MST)

Moderata Studenter på Södertörns högskola verkar för att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder. 

SöderS Idrottsförening

SöderS Idrottsförening är öppen för samtliga studenter vid Södertörns högskola. Föreningen arrangerar aktiviteter varje tisdag mellan 14.30 och 15.30 i Fleminghallen, Flemingsbergdalen.

Sapere Aude (S-studenter)

Sapere Aude är Södertörns högskolas Socialdemokratiska förening som jobbar med utbildningspolitik, men är även engagerade i jämställdhetspolitik, idépolitik och internationella frågor.

Vilande föreningar

Kontakta SöderS ordförande Oskar M Wiik via oskar.m.wiik@soders.nu vid frågor eller om intresse finns av att ge liv till föreningen igen.