KANDIDATER TILL KÅRFULLMÄKTIGE 2018

Nu är stunden kommen och ni, alla SöderS medlemmar, ska bestämma i vilken riktning organisationen ska gå och vem som ska leda oss framåt det kommande året. Här nedanför kan ni läsa mer om de medlemmar som kandiderar till SöderS högst beslutande organ, kårfullmäktige. Fullmäktige består av 7 - 21 ledamöter och varje medlem kan rösta på upp till tre kandidater. En röstningslänk är skickat till alla medlemmars mejladress. Sista dagen då du kan rösta är den 13 april.

Gör din röst hörd och bestäm vilka som ska leda SöderS under det kommande året!

Alaa Alkhlif

Varför söker du till SöderS kårfullmäktige?

Det låter kul, sen får man erfarenheter som stärker ledarrollen i livet.

Varför ska SöderS medlemmar rösta på dig?

För att SöderS ska bli bättre!

Emelie Fratzl

Varför söker du till SöderS kårfullmäktige?

Jag vill kunna bidra med en positiv inverkan till SöderS som studentkår.

Varför ska SöderS medlemmar rösta på dig?

För att jag är en öppen, ärlig och positiv person som kommer att ta på mig mitt uppdrag med stort fokus och seriositet.

Jean Gharam

Varför söker du till SöderS kårfullmäktige?

För att jag vill vara med och påverka studentlivet på Södertörn. För att få erfarenhet och insikt i organisationen samt jobba strategiskt för att öka kvaliten för studenter på Södertörn.

Varför ska SöderS medlemmar rösta på dig?

För att jag skulle ta mig an uppdraget med engagemang och nyfikenhet. Jag vill lära mig mer om organisationen och vill sätta alla studenterna välmående i första rummet. Därav vill jag sitta som ledamot för att kunna arbeta mot ett gemensamt mål.

Amanda Jansson

Varför söker du till SöderS kårfullmäktige?

Jag söker till kårfullmäktige då jag tycker det verkar intressant att se hur allt fungerar bakom kulisserna och att få ha möjligheten att vara med och påverka.

Varför ska SöderS medlemmar rösta på dig?

Jag är engagerad och driven att få Söders att nå sin fulla potential så de kan göra studietiden den bästa för alla studenter.

Victoria Onval

Varför söker du till SöderS kårfullmäktige?

För att jag brinner för alla individers rätt att få komma till tals. Jag vill lyfta fram studenters önskemål om skola och utbildning och till en förbättrad utvecklad högskola genom mitt engagemang inom kåren. Jag vill genom mitt engagemang bidra till att både studenternas krav och önskemål uppfylls samt att högskolan utvecklas och blir mer attraktivt lärosäte.

Varför ska SöderS medlemmar rösta på dig?

För att jag är motiverad, driven och samtidigt pedagogisk i mitt sätt att medla för andra och hjälpa och stötta så att jämlikhet bland omgivningen uppnås och att alla får komma till tals och för en jämlik och demokratisk högskola, för alla studenters lika rätt.

Angelica Olsson

Varför söker du till SöderS kårfullmäktige?

Jag har tidigare varit aktiv inom mitt programs förening och vill nu utöka mina erfarenheter inom nya ansvarsområden där jag får jobba på ett mer formellt plan med en redan befintlig struktur. Jag är väldigt "passionerad" i att vara med och driva "något" framåt, oavsett vad det handlar om. Jag är en person med starka viljor och tycken när det kommer till något som rör mig, mitt liv och min framtid, vilket skolan gör. Därför vill jag kunna vara med som fullmäktige i Kåren och påverka min skolgång positivt så mycket jag kan. (Annars kan en ju icke klaga!)

Varför ska SöderS medlemmar rösta på dig?

Det viktigaste för mig är att mina kollegor och medlemmar har det bra och är nöjda, och därför kan jag våga medge att jag är med och skapar en härlig stämning i gruppen samtidigt som jag alltid är mån om att alla ska få säga sitt. Jag är duktig på att känna av "läget" och kan lätt veta om jag är personen som för tillfället ska visa framfötterna för mina kollegor eller backa för att låta någon annan tala eller ta ansvar.

Simon Suarez

Varför söker du till SöderS kårfullmäktige?

Jag söker till kårfullmäktige för att kunna vara med som student och påverka både min samt framtida studenters studietid på Södertörns högskola.

Varför ska SöderS medlemmar rösta på dig?

Som aktiv inom flera föreningar har jag bra koll på vad som erbjuds, görs bra och vad som kan förbättras. Jag tror att jag kan hålla mig opartisk med det ansvar jag får och objektivt rösta på vad jag tycker är rättvist, samt vad som gynnar alla bäst.