Mecenatkortet

Mecenatkortet är ditt medlemskort i SöderS och med det får du tillgång till en massa studentrabatter. För dig som väljer att inte vara medlem i SöderS kan vi beställa ditt mecenatkort utan kåranknytning.

Mecenatkort utan kåranknytning är gratis (men såklart blir allt trevligare med ett medlemskap). Allt du behöver göra är att komma förbi oss på kårexpeditionen så fixar vi det! Viktigt är att du är registrerad på dina kurser/program!

Kolla in dina studentrabatter

LeveranstidMecenatVT14

Mecenatkortet beställs inom en vecka. Beställning förutsätter även att du är registrerad på en kurs på Södertörns högskola. Därefter tar det upp till 2 veckor tills kortet kommer hem till dig. Var noga med att ange en adress som du har tillträde till under detta tidspann. Om du bor inneboende måste du fylla i C/O adress (Namnet som står på dörren).

Reserabatter SL, SAS & SJ

För att ha rätt till reserabatter kräver dessa företag att du är registrerad på minst 22.5 HP under innevarande termin. Du måste även kunna visa giltig studentlegitimation (mecenatkortet) vid kontroll. Studentlegitimationen måste ha SL logotype för att vara giltig. 
Läs mer här


// ENGLISH TRANSLATION //

Mecenatkortet is your membership card at SöderS Student Union and with that you get access to a lot student discounts. Those who choose not to be a member of SöderS can still order their mecenat card through us without a student union connection.

The Mecenat card without a student union connection is free (but of course the benfits that come with a membership make things a little more pleasant). All you need to do is visit us at the Student Union office and we'll fix it for you! In order for us to do this, it is important that you are registered for your courses/programs!

Check out your student discounts

Delivery time

The Mecenat card is ordered within a week after you have paid the administration fee. Order also requires that you are registered for a course at Södertöns University. Then it will take up to 2 weeks until the card comes to your home. Be sure to enter an address that you have access to during this time. If you live as an inherent, you need to fill in the C/O (Care of) address (the name on the door).

Travel discounts SL, SAS & SJ

To be entitled to travel discounts, these companies require that you are registered for at least 22.5 HP during the current semester. You must also be able to show a valid student ID (Mecenat card) at card control. Student ID must have the SL logo to be valid.

Read more here

Mecenatkortet your membership card SöderS and with that you get access to a lot studetrabatter. For those who choose not to be a member of SöderS we can order your patron card without kåranknytning.
Mecenatkort without kåranknytning is free (but of course are becoming nicer with a membership). All you need to do is get past us at the Student Union office and we'll fix it! It is important that you are registered for your courses / programs!
Check out your student discounts
Delivery time
Mecenatkortet ordered within a week after you have paid the administration fee. Order also requires that you are registered for a course at Södertöns college. Then it will take up to 2 weeks until the card comes to your home. Be sure to enter an address as you have access to during this time boiler. If you live inherent need to fill in C / O address (the name is at the door).
Travel discounts SL, SAS & SJ
To be entitled to travel discounts requires these companies that you are registered to at least 22.5 HP during the current term. You must also be able to show a valid student ID (patron card) at control. Student Papers must have the SL logo to be valid.
Read more here

 

mecenat_i_mobilen