Registera eller förnya ditt medlemskap här!

Kom ihåg att du måste ha registrerat dig vid din utbildning genom upprop eller webbgregistrering innan du kan bli medlem!

 

OBS!

Medlemskap för höstterminen 2019 öppnar i slutet av augusti. 

Ny student vid Södertörns högskola

Om du är ny student vid Södertörns högskola ska du vänta med att bli medlem tills efter ditt upprop och när du är registrerad vid ditt ämne eller program. Medlemskapet i SöderS grundas på din registrering; blir du medlem innan du finns i högskolans system finns det därför inget att registrera ditt medlemskap på. Vid terminsstarten är det däremot fritt fram att köra på!

Tidigare student vid Södertörns högskola

Om du studerar ett program är det bara att köra på med att förnya ditt medlemskap för året. Det nya medlemskapet aktiveras när din nya studietakt registreras för kommande läsår. Ange gärna annan mailadress än din studentmail vid medlemskapet; det blir enklare att urskilja deadlines och inlämningsuppgifter samt att vi minimerar risken att du missar viktig information från oss.

Är du omregistrerad på en utbildning/kurs behöver du kontakta info@soders.nu så att din studietakt kommer in i medlemssystemet.

SöderS betalar inte tillbaka några avgifter. Om du inte registrerar dig eller slutar studera på Södertörns högskola under perioden övergår ditt medlemskap i stödmedlemskap. Om du är osäker på om du är medlem eller om din betalning har gått in, mejla info@soders.nu. 

Glöm inte att du måste vara antagen, ha närvarat på uppropet och vara inskriven på en utbildning på Södertörns högskola för att kunna bli medlem i SöderS. För dig som redan studerar på Södertörn är det fritt fram att förnya ditt medlemskap. Har du frågor eller problem är du välkommen att kontakta info@soders.nu.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.