Förtroendevalda
Här finner du våra förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår.

Styrelse

SöderS verkställande ledning

Kårfullmäktige

SöderS högst beslutande organ

Valberedning

SöderS beredande organ till studentkårens förtroendeuppdrag

Valnämnd

SöderS valberedande organ till kårfullmäktige

Granskningsorgan

SöderS revisorer och inspektorer