Förtroendevalda
Här finner du våra förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår.

Styrelse

SöderS verkställande ledning

Valnämnd

SöderS valberedande organ till kårfullmäktige

Valberedning

SöderS beredande organ till studentkårens förtroendeuppdrag

Kårfullmäktige

SöderS högst beslutande organ

Granskningsorgan

SöderS revisorer och inspektorer