Södertörns högskolas bästa lärare.
Varje år delar SöderS ut en utmärkelse till Södertörns högskolas bästa lärare. Guldgripen utlyses under våren och läraren väljs utifrån den motivering från en student som juryn anser vara bäst.

2015/2016
Mikael Lindholm
Polisutbildningen

2014/2015
Per Carlson
Socialt arbete med storstadsprofil

2013
Göran Grape
Företagsekonomi

2012
Oscar Pripp
Etnologi

2011
Ali Hajighasemi
Internationell migration och etniska relationer

2010
Harriet Sharp
Engelska

2009
Jonas Lindström
Sociologi

2008
Kerstin Cassel
Arkeologi

2007
Agneta Rehal
Litteraturhistoria

2006
Staffan Ericson
Media- och kommunikationsvetenskap

2005
Sara Granath
Litteraturvetenskap

2004
Per Bolin Hort
Historia

2003
Staffan Stockeld
Nationalekonomi

2002
Kekke Stadin
Historia

2001
Karl-Magnus Johanson
Statsvetenskap