Förtroendevalda
Här finner du våra förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår.

Styrelse

SöderS verkställande ledning

Kårledning

SöderS operativa ledning

Kårfullmäktige

SöderS högst beslutande organ

Valnämnd

SöderS valberedande organ till kårfullmäktige

Revisorer

SöderS granskande organ