Sök uppdrag inom SöderS.
SöderS är en ideell organisation och vår huvudsakliga resurs är ideellt aktiva. Engagemanget hos alla våra föreningar, verksamheter, i styrelsen, i kårfullmäktige och i SöderS många andra organ är inte bara en nödvändighet utan också vårt syfte. Du har tur. För just nu verkar det finnas några lediga uppdrag att söka.

 Kårfullmäktige

Skicka din kandidatur till valberedning@soders.nu

Vice mötesledare

Mötesledare är kårfullmäktiges ordförande och leder därmed diskussionerna och besluten i SöderS högst beslutande organ. Som mötesledare är du ansvarig över handlingar, kallelser, protokoll och att sammanträdena sker demokratiskt med högt i tak. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, demokratifrågor och organisationsutveckling.

Valberedning

Skicka din ansökan till aria.nakhaei@soders.nu

Ledamot i valberedningen

Att vara en del av en valberedning är ett otroligt viktigt och ärofyllt uppdrag. Som valberedning arbetar du med rekrytering av förtroendevalda; i studentkårens fall främst revisions- och styrelseuppdrag. Det är ni som valberedning som ansvarar för marknadsföring kring val, intervjuar kandidater och lägger fram förslag på kandidater till SöderS högst beslutande organ – kårfullmäktige. Till kommande verksamhetsår ska ny studentkårsordförande och nya styrelseledamöter väljas att leda studentkårens arbete framåt. 

SöderS valberedning ska bestå av minst tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande. Uppdraget löper till och med 30 juni 2019.

Valnämnd

Skicka din ansökan till motesledare@soders.nu

Ledamot i valnämnden

Valnämnden består av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Valnämndens ledamöter behöver inte väljas bland SöderS medlemmar, men de bör vara väl förtrogna med organisationen och dess verksamhet. Valnämnden ska genomföra val till kårfullmäktige samt svara för genomförandet av medlemsomröstning.

Styrelse

Skicka din kandidatur till valberedning@soders.nu

Ledamot

Som styrelseledamot har du ett övergripande ansvar för organisationens strategiska utveckling. Detta ansvar innefattar det slutgiltiga ekonomiska ansvaret, ansvaret att se till att verksamhetsplanen följs samt att utforma ramar för de arvoderades arbete.

Som ledamot i kårstyrelsen har du möjligheten att vara med och påverka organisationens utveckling samt själv vara en aktiv del av SöderS påverkansarbete, både lokalt, regionalt och nationellt.

Kårstyrelsen är en arbetande styrelse, varför vi söker dig som själv vill vara en aktiv del av det operativa arbetet och bistå med din kunskap och idéer. I första hand kommer det att betyda arbete i projektform.

 

Sakrevisor

Skicka din ansökan till valberedning@soders.nu

Sakrevisorssuppleant

SöderS sakrevisor granskar huruvida verksamheten står i överrensstämmelse med verksamhetsplan, budget, kårfullmäktiges beslut samt stadgan. Som sakrevisor genomför du din granskning fortlöpande och avger så småningom berättelse över verksamhetsårets granskning. Du har god förståelse för organisationens beslutsvägar och arbetssätt och en gedigen kännedom om relevanta styrdokument.