SFS IT-miljö
Under medlemsmötet i Umeå samlades det in input från medlemskårerna för vad de tycker bör finnas med i arbetet med en ny IT-miljö för SFS. Nu finns det en sista chans att fylla på med input om det är något mer som är bra för styrelsen att ta med sig i arbetet.
Till formuläret!