Där forskarutbildning diskuteras ska forskarstudenter representeras.
Tillsammans skapar vi en stark forskarutbildning vid Södertörns högskola.
Bli medlem

Doktorandrådet är en fristående organisering under SöderS som arbetar för att säkerställa doktorandernas närvaro och påverkan i beslut som fattas på Södertörns högskola.

SöderS arbetar tillsammans med Doktorandrådet för att säkerställa representationen i de råd, nämnder och styrelser som fattar beslut rörande doktorandutbildningarna vid högskolan. Det är även SöderS kårfullmäktige som utser doktorandernas representant i Södertörns högskolas styrelse.

 

Kristin Halverson

Ordförande

Kristin är doktorandrådets ordförande för verksamhetsåret 2018/19 och är doktorandernas representant i Fakultetsnämnden (FN).

Mail:

Läs mer om Kristin på sh.se

Oscar von Seth

Vice ordförande

Oscar är doktorandrådets vice ordförande för verksamhetsåret 2018/19 och är doktorandernas representant i Södertörns högskolas styrelse.

Mail:

Läs mer om Oscar på sh.se