Enda sättet att säkra studenternas inflytande.
Studentrepresentanter fyller en oersättelig funktion inom studentkåren och högskolan. Det är här vi garanterar studenternas inflytande.

Forma framtidens utbildning.

Som studentrepresentant vakar du över innehållet i din och dina medstudenters utbildning. Du sitter på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, bland annat vad som ska rymmas i kurser och program och vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Du får inflytande över din utbildning och därmed chansen att påverka statusen på din examen. Dessutom är det en bra merit för ditt CV.

Om du är medlem i SöderS betalar kåren dig arvode om 100kr/timme plus förberedelsearvode på 100 kr (2 mötestimmar = 300 kr totalt). Inga särskilda förkunskaper krävs, men ett professionellt förhållningssätt är meriterande. Uppdraget som studentrepresentant innebär cirka 2 timmars arbete i månaden.

Utbildningsbevakning är ett av SöderS främsta uppdrag. Genom SöderS status som studentkår äger vi frågan om tillsättandet av studentrepresentanter på Södertörns högskola. Genom studenternas representation främjar vi studenternas inflytande över utbildningskvaliteten och campusandan på högskolan och på Campus Flemingsberg.

Har du frågor om studentrepresentation hänvisar vi dig till vice ordföranden med ansvar för studentrepresentation.

Vill du bli studentrepresentant är det viktigt att du hör av dig till SöderS då det är vi som officiellt tillsätter alla studentrepresentanter. 
Mejla studentombud@soders.nu och starta ditt engagemang redan idag!

FÅ CASH

Arvodesanmälan

Studentrepresentanter som är medlemmar i SöderS har rätt till arvode.

Läs mer och registrera dig här!

HANDBOK FÖR STUDENTMEDBESTÄMMANDE

effekt.

I den här handboken hittar du praktisk information om studentmedbestämmande och studentrepresentation på Södertörns högskola genom SöderS – Södertörns högskolas studentkår. Använd effekt som din guide till högskolans beredande och beslutsfattande organ och till hur vi arbetar med utbildningsfrågor, som är ett av SöderS främsta uppdrag.

TIPS OCH TRIX

Mötesordlista

Ibland går det bara inte följa med i alla förtkortningar och krångliga mötesord - men misströsta ej! Vi har sammanfattat de vanligaste orden att hålla koll på i ditt uppdrag!

(COMING SOON) Hitta din studentrepresentant här!
KUNSKAPSUTBYTE

Påverkansforum

Påverkansforum är studentrepresentanternas största mötesplats för utbyte, kompetensutveckling och stöd från studentkåren.

Introduktion för studentrepresentanter

Anmäl dig till ett av våra introduktionstillfällen, så är du inom kort representant för just din kurs eller utbildning!