Arvodesanmälan för studentrepresentanter.

Registrering

Tidsrapportering

Villkor rörande arvodesutbetalning

Du kan endast få ut arvode för studentrepresentation om du innehar medlemskap i SöderS för terminen du är studentrepresentant. Är du inte medlem? Klicka här så tar vi dig vidare till medlemsportalen.

När du börjar ditt uppdrag som studentrepresentant behöver du fylla i formuläret "Registrering" ovan. Skriv sedan ner totalt antal möten och mötestimmar i formuläret "Tidsrapportering" efter avslutad termin. SöderS kommer därefter att stämma av med mötesordförande eller mötessekreterare så att antal möten och mötestimmar överensstämmer med de som du fyllt i. Därefter kommer arvodet att betalas ut, vanligen två månader efter avslutad termin. Har du inte fyllt i både registrerings- och tidsrapporteringsformulären är du inte berättigad arvode.

Uppgifterna kommer endast att användas för att kontakta dig inom ramarna för uppdraget och för att administrera arvodesutbetalningen. Lämnade uppgifter nås av och administreras av generalsekreterare och studentombud.

Registreringsformuläret behöver endast fyllas i en gång då du tillträder i ditt uppdrag. Om dina uppgifter förändras är det däremot bara att fylla i registreringsformuläret på nytt. Frågor om utbetalning av arvoden besvaras av generalsekreterare.