Arvodesanmälan för studentrepresentanter.
Här hittar du villkor rörande arvodesutbetalning samt registreringsformulär och tidsrapporteringsformulär.

Villkor rörande arvodesutbetalning

Du kan endast få ut arvode för studentrepresentation om du innehar medlemskap i SöderS för terminen du är studentrepresentant. Är du inte medlem? Klicka här så tar vi dig vidare till medlemsportalen. Är du osäker på om du är medlem? Kontakta

När du börjar ditt uppdrag som studentrepresentant behöver du fylla i formuläret "Registrering" ovan. Skriv sedan ner totalt antal möten och mötestimmar i formuläret "Tidsrapportering" efter avslutad termin. SöderS kommer därefter att stämma av med mötesordförande eller mötessekreterare så att antal möten och mötestimmar överensstämmer med de som du fyllt i. Därefter kommer arvodet att betalas ut, vanligen två månader efter avslutad termin. 

OBS! Både registrerings- och tidsrapporteringsformuläret måste fyllas i senast 30 dagar efter avslutad termin för att arvodesutbetalning ska ske.

Uppgifterna kommer endast att användas för att kontakta dig inom ramarna för uppdraget och för att administrera arvodesutbetalningen. Lämnade uppgifter nås av och administreras av generalsekreterare och studentombud.

Registreringsformuläret behöver endast fyllas i en gång då du tillträder i ditt uppdrag. Om dina uppgifter förändras är det däremot bara att fylla i registreringsformuläret på nytt. Frågor om utbetalning av arvoden besvaras av SöderS generalsekreterare Malin Helldorff, .

Registrering

Tidsrapportering