Försäljningsvillkor för SöderS Andrahandsbokhandel

SöderS Andrahandsbokhandeln använder sig av kommissionsförsäljning dvs. att du som säljare av böckerna kommer få dina pengar först då böckerna blivit sålda.

Andrahandsbokhandeln förmedlar din bok/böcker för en administrativ kostnad på 30 kr/bok. Denna kostnad får till material- och omsättningskostnader.

När du har lämnat in din bok till Andrahandsbokhandeln så har du rätt att hämta ut den när du vill under bokhandelns öppettider. Du kan se det som att det fortfarande är din bok tills någon köper den.

För att underlätta administrationen och att Andrahandsbokhandelns hyllor inte ska bli överfyllda av gamla böcker så tillfaller böckerna Andrahandsbokhandeln efter 1 år. Innan de tillfaller Andrahandsbokhandeln så kommer bokhandeln skicka ut två påminnelsemejl till dig som ber dig att hämta ut din bok eller förlänga tiden den ska stå i våra hyllor.

När din bok har blivit såld skickas ett mejl till dig med information. Påminnelsemail kommer skickas två gånger efter det. Kom ihåg att du behöver fylla i betalningsunderlag och lämna in eller mejla underlaget till . Om du inte lämnat in betalningsunderlag efter 60 dagar så tillfaller pengarna SöderS Andrahandsbokhandel.

Andrahandsbokhandeln förbehåller sig rätten att sänka priset på dina böcker om det priset överskrider marknadsvärdet för boken.

Andrahandsbokhandeln tar ej emot skönlitteratur om det inte är litteratur som ingår i kurser.

Vi tar emot aktuella kompendium från Södertörns högskola. Äldre kompendium lämnas med fördel i byteshyllan som referenslitteratur.

Andrahandsbokhandeln förbehåller sig rätten att neka t.ex trasiga böcker, skrarpt misskötta böcker eller mycket gamla upplagor av en del böcker m.m.

Andrahandsbokhandeln ansvarar för dina böcker och vid händelse av stöld eller att din bok försvinner under den tid som den finns i bokhandeln så kommer Andrahandsbokhandeln att ersätta boken med den summa du skulle fått (försäljningspris minus avgift) om boken sålts.