EduQ 2018

0,00 kr

Detta är en sammanställning av studenter­ nas tankar, åsikter och erfarenheter av sin utbildning. Dessa kommer att delas in under olika rubriker där varje avsnitt avslutas med en lista bestående av förslag på åtgärder.

Dokumentet inleds med övergripande tankar kring vad kvalitet i utbildningen är. Därefter diskuteras arbetslivsanknytning, seminarie­ kultur, studenternas delaktighet i kvalitets­ arbetet och avslutningsvis rättigheter och skyldigheter. Dokumentet bygger i sin helhet på studenternas åsikter och erfarenheter. Det avslutas med SöderS reflektioner utifrån de tankar som lyftes i samband med EduQ. Där går vi in djupare på de områden vi ser att det finns störst utmaningar och vilka åt­ gärder vi tror är grundläggande och mest effektiva för att höja kvaliteten i utbildningen.