EduQ 2019

0,00 kr

I SöderS arbete med utbildningskvalitet strävar vi efter att alltid utgå från studenternas röster. Därför bjuder SöderS in högskolans studenter till att delta i EduQ – Education Quality Workshop. EduQ är vårt utbildningsprogram där studenterna ges möjlighet att diskutera kvaliteten på sin utbildning. Bland annat vilka delar som fungerar bra och vad som kan förbättras.

Detta är en sammanställning av de medverkande studenternas tankar, åsikter och erfarenheter av sin utbildning. Rapporten inleds med övergripande tankar kring vad kvalitet i utbildningen faktiskt är för studenterna. Därefter diskuteras grupparbeten, seminariekultur, förutsättningar för lärande samt studenternas delaktighet i kvalitetsarbetet genom kursvärderingar. Rapporten bygger på studenternas åsikter och erfarenheter. Den avslutas med en sammanfattning och SöderS reflektioner utifrån de tankar som lyfts i samband med EduQ.