Studentliv deluxe
SöderS samlar flera utbildnings- och intresseföreningar på Södertörns högskola. Här finner du alla samlade och kontaktuppgifter till dem!

SöderS utbildningsföreningar

Är du intresserad av att starta din egen förening?
Kontakta SöderS vice ordförande Adam Maquard
via adam.maquard@soders.nu

Personalvetarföreningen Södertörn (PerS)

Kontakt:

www.pers-sh.nu

Personalvetarföreningen på Södertörns högskola är föreningen som vill ta tillvara på personalvetarstudenternas intressen under deras tid på Södertörns högskola.

Föreningen för Europavetare och Europeiska Relationer (FEVER)

Kontakt:

FEVER är studentföreningen vid Södertörns högskola som främst riktar sig till studenter på Europaprogrammet.

Polisstudenternas Vänner Stockholm (PSVS)

Polisstudenternas Vänner Stockholm är föreningen för polisstudenter på Södertörns högskola.

Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF)

Kontakt:

SMUF är föreningen för dig som studerar på Södertörns högskola och vill arbeta för hållbar utveckling – kärnan i föreningens verksamhet.

Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE)

Kontakt:

Södertörns Förenade Ekonomer riktar sig till samtliga ekonomstudenter på högskolan.

Turister Utan Gränser (TUG)

Kontakt:

Södertörns högskolas turismförening är en förening som finns till för turismstuderande på Södertörns högskola.

LVL - Södertörns högskolas spelförening

Kontakt:

Södertörns högskolas spelförening är en ideell utbildningsförening. Föreningen ska fungera som en plattform för alla som är intresserade av spel och vill utveckla spel. Den direkta inriktningen är kopplad till spelprogrammet vid
högskolan för bättre sammanhållning och ökad gemenskap för utbildningens studenter.

 

JoS - Journalistikföreningen Södertörns högskola

Kontakt:

Journalistikföreningen Södertörn samlar alla journalistikstudenter på Södertörns högskola.

LUST - Lärarutbildningarna Södertörn

Kontakt:

Lärarutbildningarna Södertörn är en förening som finns till för lärarstudenter oavsett inriktning på Södertörns Högskola. 

ReKo - Retorikkonsulternas förening
Kontakt:

Retorikkonsultföreningen finns för dig som är retorikstudent eller allmänt retorikintresserad på Södertörns högskola. Vi vill ge retorikstudenter möjlighet att träffas samt sprida vårt intresse för retorik till fler.

SöderS intresseföreningar

Är du intresserad av att starta din egen förening?
Kontakta SöderS vice ordförande Adam Maquard
via adam.maquard@soders.nu

Athletics Today

Athletics Today är dedikerade till social utveckling och integration och driver sin verksamhet med grund i idrott, rörelse och hälsa.

Filosofiföreningen Förnuftsvidrigt

Kontakt:

Förnuftsvidrigt är en är en intresseförening vars syfte är att främja filosofiintresset på Södertörns högskola.

Marxistiska studenter

Kontakt:

Kapitalismens kris gör att den revolutionära marxismens idéer aldrig har varit mer aktuella än idag. Därför studerar vi i Marxistiska studenter historia, ekonomi, filosofi och aktuella politiska händelser i hela världen utifrån ett marxistiskt perspektiv. Vi är partipolitiskt obundna, men syns ibland även på demonstrationer, deltar gärna i debatter och anordnar såväl pubkvällar som studiecirklar.

Moderata Studenter Södertörn (MST)

Moderata Studenter på Södertörns högskola verkar för att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder. 

SöderS Idrottsförening

Kontakt:

SöderS Idrottsförening är öppen för samtliga studenter vid Södertörns högskola. Föreningen arrangerar aktiviteter varje tisdag mellan 14.30 och 15.30 i Fleminghallen, Flemingsbergdalen.

Sapere Aude (S-studenter)

Sapere Aude är Södertörns högskolas Socialdemokratiska förening som jobbar med utbildningspolitik, men är även engagerade i jämställdhetspolitik, idépolitik och internationella frågor.

Vilande föreningar

Kontakta SöderS vice ordförande Adam Maquard via
adam.maquard@soders.nu vid frågor eller om intresse
finns av att ge liv till föreningen igen.

SöderS verksamheter

Nedan listas våra verksamheter i SöderS - vår pub, studentradio, bokhandel och vår egen sektion av Erasmus Student Network.

ESN Södertörn

We are a part of SöderS, the student union at Södertörn University. We are also a part of the international network ESN - Erasmus Student Network, which is the biggest student network in Europe!

Contact us on our social media or send an email to esnsodertorn@esnsweden.org

SöderS Pub

SöderS Pub är studentpuben på Södertörns högskola som inriktar sig på att vara den naturliga samlingspunkten för samtliga studenter på högskolan. SöderS lokaler tar upp till 500 studenter för onsdags- och fredagspubar, sittningar, fester, temakvällar, uppträdanden och mycket mycket mer!

SöderS Pub ägs av SöderS – Södertörns högskolas studentkår men drivs ideellt av studenter som studerar på högskolan.

Kontakta oss på pub@soders.nu

SöderS Andrahandsbokhandel

För en billigare studietid. SöderS Andrahandsbokhandel drivs av studenter för studenter. Här kan du sälja litteratur du inte behöver längre och köpa för en summa som känns vänligare mot studentplånboken.

Vill du vara med och bidra till förbättrade öppettider så är du varmt välkommen att bli volontär!

Kontakta oss på bokhandel@soders.nu

SH Radio

SH Radio är Södertörns Högskolas studentradio och en förening i SöderS. Vi är, med en diger samling program, Södertörns bästa vän i etern. Med spännande frågeställningar och öppna sinnen skapar vi poddar om det som vi tycker är mest intressant.

Vill du också vara med? Kontakta oss på radio@soders.nu