Verktygslåda
Här finner du material ni kan behöva som medlemsförening. Är det någonting du saknar, tveka inte att höra av dig till oss!

För nya föreningar

Ansökan om medlemskap med 20 namnunderskrifter

När en ny förening ansöker om medlemskap ska 20 studenter ställa sig bakom ansökan. Av dessa ska minst hälften vara medlemmar i studentkåren.

Mall för konstituerande årsmöte

Årsmötesprotokoll krävs för beviljande av medlemsansökan. I protokollet ska det stå vilka som valts till styrelse, att en stadga har antagits och att föreningen ansöker om medlemskap i studentkåren.

Mall för stadgar

Stadgar är en förenings övergripande ramverk. Dessa ska stipulera föreningens namn och syfte samt hur föreningen i stort ska bedrivas.

Ansökan om uppstartsbidrag

Nya föreningar kan ansöka om uppstartsbidrag från studentkårens styrelse.

För befintliga föreningar

Ansökan till SöderS Aktivitetsfond

Behöver ni lite extra ca$h till ett superevent? Sök ekonomiskt stöd från SöderS!

synergi.

Synergi är SöderS policy för föreningsliv och handbok för våra medlemsföreningar. Här finner ni era rättigheter och skyldigheter som medlemsförening samt lite tips och trix i hur en driver en förening.

Ansökan om att bli en vilande förening

Ibland kan engagemanget svikta lite mellan generationer. Här finner du en blankett från Skatteverket som gör att din förening kan bli "vilande" tills någon plockar upp var du avslutade.