Vi dämpar avståndet mellan studentliv och arbetsliv.

SöderS arbetar för att främja närhet och kontakt mellan studier och arbetsliv. Utställare och annonsörer i våra lokaler ska därför möjliggöra en ökad kontakt mellan studenter och arbetsgivare och stödja studenters framtida yrkesroll samt även gynna studenters intressen inom olika områden.

För ett levande campus

Vill du eller ditt företag, organisation eller förening nå ut till våra medlemmar samt Södertörns högskolas studenter finns det en hel del olika sätt att nå ut till dem. Bland annat genom affischering, mejl till våra medlemmar, våra sociala medier, arbetsmarknadsmässor och enskilda utställartillfällen.

Det finns flera företag och fackförbund som förstår vikten av att bygga upp en kännedom om sitt varumärke och företag redan när studenterna är inom sin utbildning. De vet att detta kommer att vara värdefullt när dessa studenter kommer ut i arbetslivet, och även att gynna företagen då studenterna känner ett förtroende för de företag och organisationer som de har haft i närheten under hela sin studietid.

För att få reda på våra olika priser samt mer om hur våra samarbeten fungerar och information om de olika utställningssätten finner du ett dokument här nedan, eller kontakta vår koordinator.

SöderS förbehåller sig rätten att neka företag och organisationer som går emot SöderS policies, åsikter, ställningstaganden och ramverk.