Filosofiföreningen förnuftsvidrigt
Information om årsmöte