För en högkvalitativ och rättssäker utbildning
EduQ - SöderS Education Quality Program

EduQ - Education Quality Program är SöderS utbildningsprogram som tog form höstterminen 2017 under ledning av utbildningsansvarig  Helene Prohorenko. EduQ vilar på idéen om att inte alltid behöva uppfinna hjulet på nytt; att de problem som kan uppstå under studietiden har uppstått förut och att lösningen finns inom ett annat ämne, program eller på en annan institution inom högskolan.

Under workshopen EduQ samlade vi högskolans studenter under följande frågeställningar

  • Vad betyder kvalitet i utbildningen för studenterna?
  • Hur minskar vi avståndet mellan utbildning och arbetsliv?
  • Vad kännetecknar en god seminariekultur?
  • Vilka förutsättningar behövs för ett bra samarbete under grupparbeten?
  • Vad innebär egentligen “aktivt deltagande”?

Detta landade i en rapport som presenterades 1 mars 2018 i SöderS Pub. Under kvällen hölls panelsamtal bestående av Lars Vigerland, lektor i företagsekonomi, Jasmine Hamidi, vice ordförande för utbildningsutskottet i SÖFRE och Jens Dang, ordförande för SÖFRE samt med Josefin Stern, vice ordförande för SöderS, Charlotte Colliander, vice ordförande för Turister Utan Gränser och Alexander Carmler, ordförande för FEVER. Panelsamtalen kretsade kring seminariekultur, aktivt deltagande och grupparbeten.

Under kvällen talade även vicerektor för utbildning Nils Ekedahl och SöderS ordförande Oskar Mattsson Wiik presenterade rapporten och var kvällens konferencier och moderator.

RAPPORT

EduQ 2019

Education Quality Report 2019 innehåller flertalet diskussioner om brister och framgångsfaktorer i utbildningskvaliteten på Södertörns högskola.

Författare och redaktör är Helene Prohorenko och Thérèse Lelli. Form och layout av Izabelle Johannisson.

Rapport

EduQ 2018

Education Quality Report 2018 innehåller flertalet diskussioner och förslag på åtgärder för studentkåren såväl som högskolan.

Författare och redaktör är Helene Prohorenko. Form och layout av Markus Johnson.