Nu är stunden kommen och ni, alla SöderS medlemmar, ska bestämma i vilken riktning organisationen ska gå och vem som ska leda oss framåt det kommande året. Här nedanför kan ni läsa mer om de medlemmar som kandiderar till SöderS högst beslutande organ, kårfullmäktige. Fullmäktige består av 21 ledamöter och varje medlem kan rösta på upp till tre kandidater. En röstningslänk skickas till alla medlemmar och röstningen stänger 28 april!

Här är kandidaterna till kårfullmäktige 2019:

Alicia Price Andersson

Studerar journalistik med samhällstudier inriktning historia

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för? 

En rättssäker utbildning och inkludering och representation av alla studenter.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag är positiv till förändringen, främst eftersom detta kommer leda till ökad förståelse för hur den demokratiska processen inom kåren fungerar. Detta kan i sin tur leda till större engagemang från medlemmarna, något som långsiktigt ökar kvaliten på kårens verksamhet. 

Linnea Hjalmarsson

Studerar personalvetarprogrammet med inriktning psykolog

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Studentlivet i Stockholm är inte som i andra städer och det finns många anledningar till det men vem säger att detta inte går att ändra på. Jag vill utöka och förändra studentlivet här på Södertörns högskola genom att se till att alla studenter ska få möjlighet att kunna påverka sin studietid så som de vill. En studietid ska ge lycka på enskilt sätt, gemensamt sätt och gynna alla på högskolan. Detta är möjligt via en studentkår som SöderS som ser till varje student. Jag är redan föreningsaktiv och sitter som styrelsemedlem i PerS där jag ser till att studentlivet växer och skulle genom en ledamotpost i kårfullmäktige kunna bidra till att studentlivet får blomma ut ännu mer här på Södertörns högskola. Framtidsvisionen är att alla ska vilja vara en del av vårt studentliv och jag vill vara med och se att det sker.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag tycker att förslaget om att ersätta kårfullmäktige med årsmöten är väldigt bra. Det kommer att bidra till att SöderS planar ut mer och att medlemmarna får mer inflytande över föreningen. Detta kommer att bidra till ett större engagemang och förståelse mellan SöderS och dess medlemmar.

John Öman

Studerar internationella ekonomprogramet

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag brinner för föreningslivet och sitter just nu som ordförande för utbildningsutskottet inom SÖFRE. därför tror jag att jag kan bidra med mycket för SöderS med mina erfarenheter av hur vår förening fungerar.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag tycker att styrelsens proposition är jättebra och helt rätt steg för SöderS att ta. Jag sitter just nu i SÖFREs styrelse där vi tillämpar den förslagna strukturen som föreslås och tycker själv att den fungerar jättebra. Jag kan verkligen tänka mig att det är något som får medlemmarna att komma närmare styrelsen och förstå föreningen på ett bättre sätt.

Elin Berndt

Studerar personalvetenskap

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Träning

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

-

Rodrigo Rojas

Studerar retorikprogrammet med inriktning på politik och hållbar utveckling

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Mina huvudfrågor är inflytande och demokratisering . Detta genom kommunikation och få fler studenter att arbeta inom kåren genom radio och social samarbete mellan olika program och kurser.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag anser att det är ett stort steg mot en mer demokratisk och mer integrerad omorganisation. I och med detta kan fler studenter ha en direkt inflytande att också välja väg och struktur för kåren år för år.

Julia Jarlbäck

Studerar nationalekonomi

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag brinner för att studietiden ska vara fylld med guldkanter som gör att Södertörn sticker ut: aktiva programföreningar, digitalisering av SöderS Andrahandsbokhandel och ökade samarbeten med skolor och företag. Jag tror starkt på att i den mån studentkåren kan, ska de ha som mål att fortsätta öka kopplingen mellan studenter och arbetsliv.

Om ni väljer mig kommer jag fokusera på att ovanstående punkter fortsätter utvecklas och att mina kunskaper i ekonomi och affärsjuridik kommer till nytta som beslutsunderlag.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag instämmer att omorganiseringen är en anpassning till den form som är vanligt förekommande i studentlivets föreningsstämmor och även arbetslivets årsmöten. Detta har sina för- och nackdelar
+ Möten en gång per år innebär förhoppningsvis hög förpliktelse att befinna sig på mötet och ett högt engagemang under mötet.
- I och med att det är en gång per år som kårfullmäktige har möte innebär det att rollen är strategiskt (långsiktigt) inriktad. Därav anser jag att det bör finnas krav eller preferens från valberedningen att kårfullmäktige har studerat minst två terminer på Södertörns Högskola för att verkligen få känsla för hur allt fungerar och vad som ska förbättras.

Tove Lindgren

Studerar på europaprogrammet

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag brinner för att arbeta för ett inkluderande campus där alla studenter, oavsett kön, läggning, religion etnicitet och övriga faktorer, känner sig välkomna, trygga och representerade vad gäller deras intressen och behov. Ett roligt studentliv kan uppmuntra studenter att engagera sina studier, varför jag anser att Kåren är en vital del för SH och studenterna.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag tror att styrelsens förslag om omorganisering kommer gynna intresset hos studenterna för hur kåren fungerar som organisation och öka engagemanget att själva vilja vara med och påverka det arbete SöderS gör.

William Olsson

Studerar statsvetenskap

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Studentföreningen Söders är en stor organisation med många viktiga påverkansområden inom högskolan, däribland högskolestyrelsen, nämnderna, institutionerna, ämnesråden och kommittéerna. Alla dessa utgör ett fundament i verksamheten som vi studenter befinner oss i varje dag. Där vi lär oss, utvecklas, finner vänskap, spenderar tid och arbetar. Vår representation i skolans kärnverksamhet är central, det är därför av yttersta vikt att kårfullmäktige tar ett stort ansvar och ser till att mångfalden, jämlikheten och kompetensen är hög när vi tillsätter förtroendevalda.

Lika mycket som det handlar om intern påverkan handlar det också om vad vi vill. Att priset för studentlitteraturen ska vara lågt, att fler platser att studera på möjliggörs på högskolan, att mötesplatserna fortsätter utvecklas, att fler studentföreningar utvecklas för att öka kunskapsutbytet på skolan. Det här är vardagliga frågor som påverkar oss alla i vår utbildning och därför är det viktigt. Man ska känna sig trygg och sedd på den här skolan.

Jag tror att jag har förmågan att vara en del av det här arbetet eftersom jag har varit engagerad ideellt, som organisationssekreterare, valberedare, ordförande, styrelseledamot och suttit i olika nämnder i min kommun Norrtälje tidigare. Jag har alltid engagerat mig för att påverka min omgivning. Jag vill bygga en framtid för mig själv där jag känner mig accepterad, välkomnad, älskad, nöjd och jämlikt behandlad, därför ser jag ser kåren, högskolan och utbildningen som mer än något man bara skyffla över på någon annan någon annanstans. Jag ser det som en personlig angelägenhet att den här skolan är en plats att där vi alla ska ha en förstklassig vistelse.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Propositionen om att Kårfullmäktige kommer att bestå av två årsmöten där alla medlemmar i Söders får delta är bra. Det gör så att den enskildes möjlighet att påverka kommer att öka, det ökar också förankringen för Kårfullmäktige och styrelsen när stora beslut ska fattas.

Lina Norén

Studerar personalvetarprogrammet

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Regler och rättvisa

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag tycker styrelsens proposition är bra, rimlig och konkret. Kan tänka mig att det gör framtida möten och processer mer effektiva och med mer inflytandemöjligheter för medlemmar

Siri Morberg

Studerar personalvetarprogrammet

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag vill att studietiden på Södertörn ska vara så givande som möjligt, därför ser jag det här som en möjlighet att påverka.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag tycker förslaget om att ersätta kårfullmäktige med årsstämmor är positivt för Söders demokrati och medlemsinflytande.

Elias Åkerblom

Studerar personalvetarprogrammet

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Bidra till en utbildning som är relevant för arbetslivet genom att ifrågasätta och förbättra alla dess delar!

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag instämmer med propositionen och tror er idé om mer årsmöten istället för stora kårfullmäktigemöten passar oss bra.

Mariam Alhilw

Studerar ekonomi, teknik och design

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag har själv haft svårigheter när jag började i skolan och kände inte att jag hade någon o vända mig till, därför vill jag göra det bättre för alla nya studenter och alla som redan är där.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

-

Ulf Wargas

Studerar historia

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Att ge något att tro att bli sant.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

-

Daniella Synnerud

Studerar turismvetenskap

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag brinner för min rätt till en rättvis utbildning samt ett inkluderade och levande campus.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag anser att det är bra att studenterna får mer insyn i kårens arbete. Att de får större möjlighet att påverka studenternas liv på högskolan. Att man som student får mer insyn i verksamheten samt en starkare röst att göra sig hör med, ger ett starkare campus samt ett mer levande studentliv för alla. Man får som student känna sig mer inkluderad.

Gabriella Krohn Ams

Studerar konst kultur och ekonomi (KKE)

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag brinner för gemenskap! Jag brinner för att alla studenter på skolan ska känns sig välkomna varje dag och känna att de tillhör andra människor oavsett vad!
Under sin studietid är det enligt mig extremt viktigt att känna tillhörighet och ha människor runt sig som man vågar be om hjälp av samt hjälpa och känna sig trygg. med.
Jag anser att detta är nyckeln till en lyckad och rolig studietid.
Studierna är prio ett och jag tror att om vi hjälps åt så blir det inte bara enklare utan roligare att studera!

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag tycker att det är väldigt bra att man gör en omorganisation. Nya idéer och förändringar är viktigt om man vill utvecklas och växa.

Jag håller med styrelsen att detta även kommer att öppna upp för nya studenter att ta del av deras arbete på ett mer naturligt sätt.

Camilo Alvarado

Studerar miljövetenskap

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag är en internationell masterstudent som brinner och redan arbetar med rättvise- och utvecklingsfrågor. Under mitt knappa år som miljöstudent på Söderntörns, och med omvärlden som den ser ut, har jag lärt mig uppskatta vikten av kunskap och vetenskap och dess (stundtals bristande) roll i en mängd politiska, sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang. Det är viktigt för nuvarande och blivande studenter att ta tillvara och värdesätta sina studier inte bara i byggandet av en karriär, utan också som ett nyckelverktyg i byggandet av ett bättre samhälle.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

-

Sofie Vikner

Studerar förskollärarprogrammet

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Jag vill öka studenters engagemang för studierna genom ökat inflytande. Seminarium är till exempel en undervisningsform där utformandet skulle kunna ligga mer hos studenten. Första seminariet skulle läraren alltid kunna fråga: Hur vill ni att den här kursens seminarium ska vara?
Många fler skulle kanske engagera sig mer om det fanns någon form av styrda studiecirklar. Det skulle kunna vara några studenter som håller i studiecirklarna, och alla som känner att de behöver prata om kursen eller vill bolla tankar inför tentan kan komma dit. De som håller i den bör vara kårmedlemmar och även få någon form av ersättning.
Jag vill helt enkelt att fler ger studierna mer fokus, för att färre personer ska slippa glida igenom studietiden utan att egentligen vara närvarande. Och att mer tid spenderas i skolan med andra studenter.
Med andra ord så är det ett ökat engagemang från studenter (och lärare) som jag brinner för.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag tycker att styrelsens proposition känns vettig. Det är kanske lättare att få fler att närvara och engagera sig om det är sammanträde en gång per termin. Även om jag personligen gärna skulle se fler sammanträden. Men det viktigaste är att det fungerar för merparten, så att fler har möjlighet att engagera sig.

Maria Anevret

Studerar Journalistik/Statsvetenskap

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Aktiviteter för att få högskolestudenter att bli mer passionerade över deras studier

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Svar

Samuel Boding

Studerar Entreprenörskap, innovation & marknad

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Att fortsätta ge studenter på Södertörns högskola möjligheten till gemenskap, erfarenhet och en minnesvärd studietid.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Jag tycker att det är ett vettigt beslut att anpassa kårens struktur till den som de flesta föreningar brukar. Det är ett sätt att synka föreningslivet, samt att få ett större engagemang från föreningsaktiva i kårens verksamhet och arbete. Jag tror förutom det att föreningsstämmor kommer bidra till ett större intresse med mångsidiga och nyanserade beslut.

Daniel Lindholm

Studerar arkiv- och informationsvetenskap

Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och är den strategiska kanalen för att förbättra din studietid vid Södertörns högskola. Vad brinner Du för?

Lättilgänglighet, att underlätta för så många som möjligt för att kunna hjälpa så många som möjligt.

Kåren är på väg att göra en stor omorganisering, vad tycker du om styrelsens proposition?

Svar

Vid frågor, kontakta valnämnden via !