Kandidera till styrelseledamot
För frågor om respektive uppdrag, kontakta valberedning@soders.nu
 
KANDIDERA SENAST 9/5

Styrelseledamot

Som styrelseledamot i SöderS styrelse är ditt främsta uppdrag att bidra till SöderS strategiska utveckling, genom att aktivt delta vid styrelsemötena. Styrelsen som grupp är ytterst ansvarig för personal- och arbetsmiljöfrågor, för organisationens ekonomi och för att verksamhetsplanen följs.

Utöver det har du stor frihet att vara med och forma ditt uppdrag som styrelseledamot. Har du exempelvis ett särskilt intresse för den sociala verksamheten och att det ska vara roligt att plugga på Södertörn? Eller brinner du lite extra för utbildningskvalitet och studenträtt? Eller vill du att det ska bli enklare och roligare att vara medlem i SöderS? Oavsett så kan styrelseuppdraget formas utifrån ditt engagemang och dina förutsättningar.

Att vara ledamot i SöderS styrelse är ett ideellt uppdrag.

Kvalitifkationer

  • Bra på att arbeta tillsammans med andra
  • Har ett engagemang för studentkårens verksamhet
  • Tid att delta vid 3-6 möten per termin (ca två timmar långa, med något undantag)

Kandidera till styrelseledamot

Vi väntar oss att du är medlem i SöderS för att ha ett förtroendeuppdrag inom organisationen. Som kårmedlem blir du även inbjuden till och har rösträtt vid SöderS Årsmöte, på så sätt är du med och påverkar det arbete som rör verksamheten och därmed ditt uppdrag. Är du inte medlem ännu kan du enkelt bli det via vår hemsida: soders.nu/medlemskap