Kandidera till ordförande / vice ordförande
För frågor om respektive uppdrag, kontakta valberedning@soders.nu
 
KANDIDERA SENAST 9/5

Ordförande 2021/22

Som ordförande för SöderS är ditt främsta uppdrag att leda styrelsens strategiska arbete. Det handlar om att kalla till och leda styrelsemöten, sammanställa handlingar och se till att alla kan delta med goda förutsättningar. Som ordförande arbetar du också tillsammans med generalsekreteraren för att säkerställa att organisationen når de uppsatta målen. Ordförande är genom styrelsen chef för generalsekreteraren. Utöver kärnuppdraget finns det också stora möjligheter för dig att sätta en personlig prägel på ordförandeskapet. Du har stor frihet att lägga extra fokus på just det du brinner för. Du formar uppdraget utifrån dina intressen, oavsett om det handlar om att stärka utbildningskvaliteten på högskolan, hjälpa föreningar med evenemang eller driva opinion för dina hjärtefrågor.

Att vara ordförande för SöderS är ett deltidsuppdrag med en omfattning på 30% av en heltid. OBS! Hur stor omfattningen på arvoderingen är beror på hur ordförande och vice ordförande fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan sig. Uppdraget sträcker sig från 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022.

Vice ordförande

Som vice ordförande är du ställföreträdande för ordföranden. Det innebär att ni är ett team och att du ska kunna hoppa in och täcka upp ifall ordförande skulle vara frånvarande. Det innebär också att ni arbetar tillsammans för att säkerställa att olika arbetsuppgifter blir gjorda. För vice ordförande kan handla om att kalla till och leda enstaka styrelsemöten, stötta ordföranden i arbetsledning av generalsekretaren eller hoppa in som ersättare på olika möten. Utöver det ställföreträdande uppdraget har vice ordförande samma uppdrag som övriga ledamöter i SöderS styrelse.

Att vara vice ordförande är ett deltidsuppdrag med en omfattning på 10% av en heltid. OBS! Hur stor omfattningen på arvoderingen är beror på hur ordförande och vice ordförande fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan sig. Uppdraget sträcker sig från 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022.

Kvalifikationer

Ordförande

  • Erfarenhet av styrelsearbete
  • Erfarenhet av att leda grupper/personer
  • Är bra på att arbeta tillsammans med andra
  • Har ett engagemenag för studentkårens verksamhet
  • Grundläggande förståelse för studentkårers verksamhet och uppdrag

Ordförande behöver även kunna avsätta den tid som uppdraget kräver. Exakta ramar för arbetstiden kommer ordförande och vice ordförande överens om tillsammans med SöderS generalsekreterare.

Vice ordförande

  • Erfarenhet av styrelsearbete
  • Bra på att arbeta tillsammans med andra
  • Har ett engagemang för studentkårens verksamhet
  • Grundläggande förståelse för studentkårens verksamhet och uppdrag

Vice ordförande behöver kunna avsätta den tid som uppdraget kräver. Exakta ramar för arbetstiden kommer ordförande och vice ordförande överens om tillsammans med SöderS generalsekreterare. Uppdraget sträcker sig från 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022.

Kandidera till ordförande

Vi väntar oss att du är medlem i SöderS för att ha ett förtroendeuppdrag inom organisationen. Som kårmedlem blir du även inbjuden till och har rösträtt vid SöderS Årsmöte, på så sätt är du med och påverkar det arbete som rör verksamheten och därmed ditt uppdrag. Är du inte medlem ännu kan du enkelt bli det via vår hemsida: soders.nu/medlemskap

Kandidera till vice ordförande

Vi väntar oss att du är medlem i SöderS för att ha ett förtroendeuppdrag inom organisationen. Som kårmedlem blir du även inbjuden till och har rösträtt vid SöderS Årsmöte, på så sätt är du med och påverkar det arbete som rör verksamheten och därmed ditt uppdrag. Är du inte medlem ännu kan du enkelt bli det via vår hemsida: soders.nu/medlemskap