Kandidera till verksamhetsrevisor
För frågor om respektive uppdrag, kontakta valberedning@soders.nu
 
KANDIDERA SENAST 9/5

Verksamhetsrevisor 

Det är verksamhetsrevisorns uppgift att granska att SöderS styrelse lever upp till de olika beslut kopplade till verksamheten som fattas av årsmötet. Det handlar alltså om att följa styrelsens arbete och kontrollera att de följer både organisationens regelverk och att de ger medlemmarna den verksamhet som utlovats i verksamhetsplanen.  

Som verksamhetsrevisor arbetar du i nära dialog med SöderS styrelse och kan även bistå med ett annat perspektiv i olika mer komplicerade frågor om hur organisationen bör styras. 

Kvalifikationer

  • Ett intresse för SöderS verksamhet
  • Ett öga för detaljer
  • Ett intresse av att läsa olika styrdokument och förstå hur dessa hänger ihop i en större helhet 

Kandidera till verksamhetsrevisor

Vi väntar oss att du är medlem i SöderS för att ha ett förtroendeuppdrag inom organisationen. Som kårmedlem blir du även inbjuden till och har rösträtt vid SöderS Årsmöte, på så sätt är du med och påverkar det arbete som rör verksamheten och därmed ditt uppdrag. Är du inte medlem ännu kan du enkelt bli det via vår hemsida: soders.nu/medlemskap