För doktorander
Där forskarutbildning diskuteras ska forskarstudenter representeras.
Tillsammans skapar vi en stark forskarutbildning vid Södertörns högskola.

Doktorandrådet är en fristående organisering under SöderS som arbetar för att säkerställa doktorandernas närvaro och påverkan i beslut som fattas på Södertörns högskola.

SöderS arbetar tillsammans med Doktorandrådet för att säkerställa representationen i de råd, nämnder och styrelser som fattar beslut rörande doktorandutbildningarna vid högskolan. Det är även SöderS årsmöte som utser doktorandernas representant i Södertörns högskolas styrelse.

 

PhD Handbook är en vägledning för dig som tar en doktorsexamen i Sverige samt för dig som funderar på en sådan examen. Om du söker, eller funderar på, en licentiatexamen snarare än en doktorsexamen, riktar den här guiden dig också.

Här finner du allt om antagning, doktoranders rättigheter och en handbok för studietiden. PhD Handbook är framtagen av Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté och du finner den på phdhandbook.se.

Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till doktorandrådets presidium.

Jane Ruffino

Sekreterare

Kontakt
kane.ruffino@sh.se