Förtroendevalda
Här finner du våra förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår.

Styrelse

Styrelsen är SöderS omedelbara ledning och har det kontinuerliga ansvaret för förvaltning, verksamhet och organisationsutveckling och är det högst beslutande organet när årsmötet inte är samlat.

Wassi Azizi

Ledamot

Kontakt
wassi.azizi@soders.nu

Pelin Boyaci

Ledamot

Kontakt
pelin.boyaci@soders.nu

Sandra Duru

Tillförordnad vice ordförande

Kontakt
sandra.duru@soders.nu

Anton Eriksson

Ledamot

Kontakt
anton.eriksson@soders.nu

Fabian Högberg

Ledamot

Kontakt
fabian.hogberg@soders.nu

Batool Ghadanfari

Tillförordnad ordförande

Kontakt
batool.ghadanfari@soders.nu

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

Vaberedning kommer att väljas på årsmötets höstsammanträde i november 2022.

Granskningsorgan

  • Verksamhetsrevisorns granskar SöderS verksamhet i syfte att tillgodose att verksamheten bedrivs och beslut fattas i enlighet med av medlemmarna fastställda riktlinjer för organisationen och verksamhetsåret.
  • Inspektor är ett kontrollorgan vars uppgift är att granska, följa och stödja SöderS verksamhet, förmedla samverkan mellan SöderS och högskolan samt i övrigt främja SöderS intressen.
  • SöderS räkenskaper och förvaltning granskas fortlöpande av auktoriserad revisor.

Josefin Stern

Verksamhetsrevisor

Kontakt
josefin.stern@soders.nu

Per Bolin

Inspektor

Kontakt
per.bolin@sh.se

PwC

Auktoriserad revisor

Verksamhetschefer

Verksamhetschefernas är ansvariga för driften av SöderS verksamheter; ESN Södertörn, SöderS Andrahandsbokhandel eller SöderS Pub.

Natalie Silvferberg

Verksamhetschef för SöderS Andrahandsbokhandel

Kontakt
bokhandel@soders.nu

Dzifa Amengor

Ordförande för ESN Södertörn

Kontakt
president@esnsodertorn.org

Izabelle Rasmussen

Ordförande för SöderS Pub

Kontakt
izabelle.rasmussen@soders.nu