Pressrum
Vill du ta kontakt med SöderS för en intervju?
Då är det vår ordförande du ska vända dig till.

 

Om SöderS

SöderS är Södertörns högskolas studentkår och samlar över 2 000 studenter och 15 föreningar vid lärosätet på Campus Flemingsberg. Studenkårens mål är en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett starkt studentmedbestämmande, ett levande campus samt att vara en hållbar och transparent studentrörelse. SöderS är medlem i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO).  

SöderS logotyp

Stående lilja

Liggande lilja

Mer pressmaterial

för tillgång till mer pressmaterial.

Batool Ghadanfari

Tillförordnad ordförande

Mail
batool.ghadanfari@soders.nu

Telefon
072-002 59 62

SöderS i media

Kåren - studentpolitik eller festarrangör?

http://nyttiflempan.sh.se/campus/2018-11-29/Kåren-–-studentpolitik-eller-festarrangör-64577.html#.XIDs-y1iShc
Oskar M Wiik | Nytt i Flempan, 29 november 2018

Studenter får vänta länge på att frias eller fällas.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/studenter-far-vanta-lange-pa-att-frias-eller-fallas/
Oskar M Wiik | Dagens nyheter, 1 oktober 2018

Såhär fungerar studentdemokratin

http://nyttiflempan.sh.se/campus/2018-04-23/Så-här-funkar-studentdemokratin-53787.html#.W-K2CqdiRTY
Oskar M Wiik | Nytt i Flempan, 23 april 2018

Inte se, inte höra, inte säga

https://www.fokus.se/2017/03/inte-se-inte-hora-inte-saga/
Oskar M Wiik | FOKUS, 30 mars 2017

Rekordmånga studentbostäder förväntas bli färdiga i år

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/rekordmanga-studentbostader-fardiga-i-ar
Oskar M Wiik | SVT Nyheter, 7 februari 2017

Levande campus - Utmaningar och möjligheter för Södertörns högskola i den nya regionala stadskärnan i Flemingsberg

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1165097/FULLTEXT02.pdf
Oskar M Wiik | 2017

Nu stärks studenternas röst i Flemingsberg

https://flemingsbergscience.se/language/sv/nu-starks-studenternas-rost-flemingsberg/
Oskar M Wiik | Flemingsberg Science, 22 december 2016

Så kan du påverka Flemingsbergs framtid

https://mitti.se/nyheter/sa-kan-du-paverka-flemingsbergs-framtid/
Oskar M Wiik | Mitt i Huddinge, 4 oktober 2018

Omöjligt att få de boende som finns

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2842&artikel=6500052
Oskar M Wiik | Sveriges radio, 19 augusti 2016

Södertörns högskola öppnar världar - En jubileumsskrift för Södertörns högskola 2016

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:949569/FULLTEXT01.pdf
Axel Bergman & Oskar M Wiik | 2016

Varför vara med i kåren?

https://ng.se/artiklar/varfor-vara-med-i-karen
Lena Möller | Nöjesguiden, 26 mars 2015