Registera eller förnya ditt medlemskap här!

Kom ihåg att du måste ha registrerat dig vid din utbildning genom upprop eller webbgregistrering innan du kan bli medlem!

 

Ny student vid Södertörns högskola

Om du är ny student vid Södertörns högskola ska du vänta med att bli medlem tills efter ditt upprop och när du är registrerad vid ditt ämne eller program. Medlemskapet i SöderS grundas på din registrering; blir du medlem innan du finns i högskolans system finns det därför inget att registrera ditt medlemskap på. Vid terminsstarten är det däremot fritt fram att köra på!

Tidigare student vid Södertörns högskola

Om du studerar ett program är det bara att köra på med att förnya ditt medlemskap för året. Det nya medlemskapet aktiveras när din nya studietakt registreras för kommande läsår. Ange gärna annan mailadress än din studentmail vid medlemskapet; det blir enklare att urskilja deadlines och inlämningsuppgifter samt att vi minimerar risken att du missar viktig information från oss.

Är du omregistrerad på en utbildning/kurs behöver du kontakta info@soders.nu så att din studietakt kommer in i medlemssystemet.

Typer av medlemskap

Forever kårmedlem - 333 kronor

För dig som är registrerad student vid Södertörns Högskola och läser en enskild kurs eller program, men vill vara kårmedlem så länge du är en registrerad student på högskolan. Med detta medlemskap kan du ta ett studieuppehåll och fortfarande vara medlem när du är student på Södertörn nästa gång. Dessutom behöver du med detta medlemskap inte hålla koll på när medlemskapet tar slut, eftersom du är forever kårmedlem! 

Helårsmedlemskap - 222 kronor

Säkra att du är en del av studentrörelsen ett helt år. För dig som är registrerad student vid Södertörns Högskola och vill kunna njuta av alla förmåner året runt.

Terminsmedlemskap - 111 kronor

För dig som är registrerad student vid Södertörns Högskola och läser en enskild kurs eller vill prova på hur det är att vara medlem och samtidigt ta del av terminens evenemang och rabatter.

 

SöderS betalar inte tillbaka några avgifter. Om du inte registrerar dig eller slutar studera på Södertörns högskola under perioden övergår ditt medlemskap i stödmedlemskap. Om du är osäker på om du är medlem eller om din betalning har gått in, mejla info@soders.nu. 

Glöm inte att du måste vara antagen, ha närvarat på uppropet och vara inskriven på en utbildning på Södertörns högskola för att kunna bli medlem i SöderS. För dig som redan studerar på Södertörn är det fritt fram att förnya ditt medlemskap. Har du frågor eller problem är du välkommen att kontakta info@soders.nu.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.