SöderS kårenkät
Vad kul att du klickat dig in för att svara på SöderS kårenkät! Enkäten är uppdelad i tre avsnitt och vi uppskattar varmt att du besvarar samtliga frågor så gott det går. Enkäten tar inte mer än ett par minuter att besvara. 

Enkäten är helt anonym och kommer ligga till grund för SöderS fortsatta arbete inför VT21 och framåt. Du behöver inte vara kårmedlem för att delta.
 
Tack för att du deltar!
 
Har du frågor om enkäten, kontakta info@soders.nu

Såhär gör du för att delta i enkäten:

1. Svara först på avsnitt 1/3, för att lämna in dina svar klickar du på den blå knappen i slutet av formuläret där det står "Lämna in dina svar för avsnitt 1/3". 

2. Du skickas då till en sida där det står "Tack för att du fyllt i formuläret. Klicka här för att gå tillbaka". Välj då att gå tillbaka till formulärsidan för att gå vidare till nästa avsnitt.

3. Upprepa sedan detta för avsnitt 2/3 och avsnitt 3/3. Observera att du endast behöver svara på respektive avsnitt en gång och kan scrolla förbi de avsnitt du redan svarat på.

Avsnitt 1/3 En hållbar och transparent studentrörelse

På SöderS tycker vi att det är viktigt att du som medlem tjänar på ditt kårmedlemskap. Därför erbjuder vi ett flertal medlemsrabatter och förmåner som är exklusiva för just våra medlemmar. Du kan läsa mer om dem via vår hemsida soders.nu.

Avsnitt 2/3 En högkvalitativ och rättssäker utbildning

SöderS arbetar aktivt med att vägleda och stötta studenter som upplever sig diskriminerade av lärare/studenter eller upplever sin utbildning vara rättsosäker eller fel. SöderS har två stycken heltidsanställda student- och doktorandombud som arbetar med att ge dig stöd och rådgivning kring dina rättigheter och skyldigheter som student.

Utbildningsbevakning är ett av SöderS främsta uppdrag. Genom SöderS status som studentkår äger vi frågan om tillsättandet av studentrepresentanter på Södertörns högskola. Genom studenternas representation främjar vi studenternas inflytande över utbildningskvaliteten och campusandan på högskolan och på Campus Flemingsberg.

Avsnitt 3/3 Ett levande campus

SöderS arbetar för att Campus Flemingsberg ska vara en attraktiv plats att tillbringa tid på, även utanför studierna. En del i arbetet med en stärkt campusanda är att jobba med, och uppmuntra till, aktiviteter som stärker det studiesociala samt arbetslivsanknytningen genom evenemang på campusområdet.

En del i att stärka campusandan innebär för SöderS att uppmuntra och stärka SöderS verksamheter och medlemsföreningar samt samverkan mellan dessa. Detta görs bland annat genom att erbjuda stöd i form av verktyg, vägledning och medel som underlättar för studenter att starta och framgångsrikt driva medlemsföreningar samt verksamheter. Som kåransluten studentförening har du bland annat möjlighet att boka SöderS lokaler, SöderS Pub och lokaler på högskolan kostnadsfritt.