Handlingar till Höstsammanträdet

15 november 2021

Den 29 november är det dags för SöderS höstsammanträde! Vi kommer att hålla mötet i kårlokalen/puben och efter avslutat möte så har vi en AW, ...eller närmare bestämt en AH (after höstsammanträde). Här följer de möteshandingar som hör till höstsammanträdet.  

Föredragningslista

Årsmötets arbetsordning

Nya föreningar

  Södertörns Historiska Förening

      Underskrifter

      Årsmöte

      Stadgar

   SARKS

      Underskrifter

      Årsmöte

      Stadgar

Motioner

      SH Radio

      SÖFRE

Uppdaterad ekonomisk ram

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsrevisorns berättelse

Årsbokslut (signerat)

Revisionsberättelse (signerad)

 

Anmäl dig för vi ska kunna möblera och beräkna hur mycket fika vi ska förbereda! Alla som anmäler sig innan den 29 november kl 11:00 får en gympapåse!