Kallelse till valfullmäktige 2019

Oskar M Wiik
9 april 2019

Till medlemmar av SöderS - Södertörns högskolas studentkår och framtida kårfullmäktigeledamöter,

Den 9 maj 2019 äger Södertörns högskolas studenters viktigaste möte rum. Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ och består av 21 ledamöter valda av studentkårens medlemmar och den 9 maj är det valfullmäktige som står på agendan. En ny styrelse ska väljas att leda studentkårens arbete och ny riktlinjer i form av verksamhetsplan och ekonomiska ramar ska sätta studenterna i en gemensam framåt för en bättre studietid - framåt.

Valnämnden, det vill säga studenterna Jakob Amnér, Evelyn Frylén och Emelie Ingverud, är i full gång med valet av de ledamöter som ska vara med och fatta dessa beslut och den 22 till 26 april är det medlemmarna som röstar om vilka studenter som får plocka åt sig en stol.

Framtida ledamöter kallas därför härmed till sammanträdet den 9 maj 2019 klockan 14.00. Kårfullmäktiges sammanträden är öppna för samtliga studenter. Sammanträdet äger rum på Södertörns högskola och specifik lokal meddelas samtidigt som handlingarna skickas ut den 2 maj.

Har du frågor om processen kan du kontakta valnämnden via val@soders.nu. Har du frågor om övriga uppdrag eller vill kandidera till något av uppdragen? Kontakta då valberedningen via valberedning@soders.nu eller klicka dig direkt in på kandidatursportalen.