Kårfullmäktige no.2

Oskar M Wiik
13 oktober 2018

Höstens hittills vackraste dag drog igång med nygräddande pannkakor och fruktsallad hos SöderS då studentkårens högst beslutande organ, kårfullmäktige, höll sitt andra sammanträde för verksamhetsåret.

Det blev ett brett sammanträde med flera externa gäster och olika beslut. Först ut fattade kårfullmäktige beslut om att välkomna Marxistiska Studenter Södertörn som ny medlemsförening till studentkåren efter föredragning från styrelsen och representanter från föreningen.

Från vänster: Jacob Adamowicz, Angelica Olsson, Josefin Stern

Därefter hade vi besök från Andreas Moilanen, ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation (SSC) som berättade om deras verksamhet och prioriterade politiska områden: studentbostäder och studenters psykosociala hälsa.

Efter Andreas höll Jacob Adamowicz, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) föredrag om deras verksamhet, politiska vinster och vikten av ett starkt studentinflytande på lokal säväl som nationell och internationell nivå.

Efter föredragningarna diskuterade kårfullmäktige flera olika sätt att bredda kommunikationen om studentkårens verksamhet och vikten av att göra det. Södertörns högskolas studenter behöver mer information om SöderS politiska arbete och framgångar, inte bara att det bedrivs pub- och bokhandelsverksamhet.

Sammanträdet avslutades med valärenden. Vi kan nu gladeligen meddela att Moa Bergström, personalvetarstudent och tidigare styrelseledamot för SöderS nu innehar uppdraget som vice ordförande samt att lärarstudenten Martin Gunnarsson valts in i studentkårens styrelse.

Oscar von Seth, doktorandrådets vice ordförande, blir även doktorandernas representant i Södertörns högskolas styrelse för verksamhetsåret 1 juli 2018 till och med 30 juni 2019 på studenternas mandat tillsammans med Josefin Stern och Oskar M Wiik.

--

Läs mer!

SöderS är som studentkår medlem i flera olika organisationer för att stärka studenternas inflytande och förutsättningar lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer om Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) här

Läs mer om Sveriges förenade studentkårer (SFS) här