Kårfullmäktiges första sammanträde!

Södertörns högskolas studentkår
3 juni 2018

SöderS nya kårfullmäktige och högst beslutande organ har nu samlats för första gången och har fattat tunga och viktiga beslut för studentrörelsen och Södertörns högskola. Här följer en sammanfattning av sammanträdet.

Val

Efter förordande av valberedningen är Oskar M Wiik omvald att leda Södertörns högskolas studentkår framåt i egenskap av ordförande. Därutöver valdes två ledamöter; Linnéa Brisling (nyval) och Josefin Stern som under året haft uppdraget som första vice ordförande. Daniel Kevesäter, nuvarande styrelseledamot, valdes även in som valberedningens sammankallande för det kommande verksamhetsåret.

Detta innebär att flertalet förtroendeuppdrag är vakantsatta och därför kommer stora rekryteringssatsningar att göras under sommaren och hösten. Är du som läser intresserad av att veta mer om våra förtroendeuppdrag står Daniel till ditt förfogande via valberedning@soders.nu.

Medlemsavgift

Vi sänker medlemsavgiften återigen! Studenter är bland samhällets minst betalda grupper om en ser till att studenter förväntas prestera 40 timmar i veckan. En så låg medlemsavgift som möjligt som ekonomin godkänner utan att tumma på medlemsförmånerna ligger därför i framkant bland studentkårens intressen. Nu kan vi gladeligen meddela att ett terminsmedlemskap till hösten kommer att kosta 100 kronor och ett helårsmedlemskap 150 kronor. Vi vill att kontinutitet ska löna sig - därför ska ett medlemskap vara ett billigare alternativ för en längre period.

Priset för ett helårsmedlemskap har nu nästan halverats från 280 kronor till 150 kronor på bara två år. Fett, tycker vi!

SöderS verksamheter

2016 fattade kårfullmäktige beslut om att fusionera SöderS Pub och Fest AB in i SöderS. Detta håller i detta nu på att aktualiseras. Bredvid detta fattade kårfullmäktige beslut om att välkomna den nuvarande medlemsföreningen SH Radio in i SöderS organisation vilket även detta är en förändringsprocess som kommer att ske under sommaren.

Ekonomiska ramar och verksamhetsplan för 2018/19

Den nya antagna ekonomiska ramarna lägger stort fokus vid transparens och utbildningsbevakning med större möjligheter att arbeta med kommunikation och fler utbildningssatsningar kopplade till studenterns rättigheter och skyldigheter samt proaktiva åtgärder för att skapa en utbildning av högkvalitet vid Södertörns högskola - vilket går i linje med den nyantagna verksamhetsplanen. De nya riktlinjerna för verksamhetsåret 2018/19 kommer att publiceras i sin helhet på soders.nu/styrdokument efter att layouten är färdig. Önskas de ta del av i detta nu är det bara att höra av sig!

Representanter i Södertörns högskolas styrelse

Södertörns högskolas ledamöter består av tre olika former av ledamöter; externa representanter och företrädare för allmänna intressen väljs av regeringen, studenternas representanter väljs av studenterna och lärarnas representanter väljs av kollegiet. Kårfullmäktige beslutade att till ordinarie företrädare för studenterna utse Josefin Stern och Oskar M Wiik. Däruötver ska kårfullmäktige även fatta beslut om doktorandrepresentant samt suppleanter vilka hittills har vakantsatts. Låter högskolestyrelsen som någonting för dig - hör av till till ordförande!

Sammanfattning

Allt som allt var det ett mycket givande möte med stort fokus på problematisering, information och framåtanda. Stort tack till vår mötesledare Aria Nakhaei som debuterade i sin nya roll som SöderS mötesledare, samt till Natasha Svanefjord som varit sammankallande för valberedningen 2017/18.

Främst vill SöderS såklart lyfta Alaa Alkhlif, Emelie Fratzl, Jean Gharam, Amanda Jansson, Angelica Olsson, Victoria Onval och Simon Suarez - kårfullmäktiges ledamöter för det kommande året. Detta kan bara bli fantastiskt.

Har du frågor om kårfullmäktige är du varmt välkommen att höra av dig till mötesledare via aria.nakhaei@soders.nu. Här kan du läsa mer om kårfullmäktige och dess uppdrag. Samtliga förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår finner du på soders.nu/förtroendevalda.

--

Syntolkning

På bilden står mötesledare Aria med ryggen mot kameran iklädd en svart hoodie med SöderS grip omringad av en lagergrans och texten "We are the student movement" därunder i vitt tryck.