Nominera till Guldgripen!

25 oktober 2021

Tack för era nomineringar till Guldgripen!

Med glädje konstaterar vi att SöderS fick in 40 nomineringar från er studenter där 14 lärare blev nominerade. En av de bästa lärarna kommer att utmärkas med en ceremoni vilken planeras äga rum preliminärt den 14 september 2022. Håll dig uppdaterad på SöderS hemsida och andra sociala medier!
___________

Nu är det dags att nomiera Södertörns högskolas bästa lärare till Guldgripen! Guldgripen är SöderS - Södertörns högskolas studentkårs sätt att lyfta upp en pedagogisk insats. 

En student investerar flera år av sitt liv i sin framtid och det är högskolorna och universitetens största uppgift att se till att den investeringen lönar sig. Kvaliteten på utbildningar ska vara den bästa tänkbara så att studenten har de bästa förutsättningarna för att gå vidare i arbetslivet efter examen. För att detta ska vara möjligt ställs höga krav på lärarna.
Södertörns högskola lägger stor vikt vid att studenterna ska möta forskande lärare, och lärare med stor praktisk erfarenhet från arbetslivet. Det är dock en sak att ha teoretisk och praktisk kunskap, och en annan att förmå förmedla skapa utrymme för studenterna att tillvarata denna kunskap. Det handlar inte bara om att den ena parten ska lära den andra, utan om att skapa möten i lärandemiljön där studenterna själva får vara aktiva aktörer i sitt lärande. Det handlar om att förmå studenterna att våga ställa frågor om sådant de inte förstår, att våga pröva tankar och resonemang, och för läraren att vägleda, förklara det obegripliga så att det blir begripligt, utan att ge för många pekpinnar.

Det finns många lärare som tar pedagogik på stort allvar. Sedan finns det lärare som gör ett särskilt avtryck i studenternas studietid. Lärare som brinner extra för mötet med studenterna. Lärare som inte bara lyckas lära ut, utan även möta studenterna precis där de är. Lärare som ger studenterna utrymme att utveckla inte bara sin ämneskunskap, utan även sig själva. Lärare som ser sin egen utveckling i mötet med studenterna som lika viktig för att nå ny kunskap och utveckla sin pedagogik och sig själv. Lärare som studenter minns som förebilder långt efter att studierna avslutats.

Dessa eldsjälar lyfter SöderS genom att dela ut utmärkelsen Guldgripen – Södertörns högskolas mest pedagogiska lärare, enligt studenterna själva.

Nomineringsförfarandet
Studenter vid Södertörns högskola nominerar kandidater till Guldgripen. Nomineringen ska innehålla kandidatens namn, lärarens ämnesområde samt en välformulerad motivering. Flera studenter kan skriva under en motivering. Nominering kan lämnas under hela året, fram till av SöderS styrelse beslutat slutdatum. Förslag som inkommer efter slutdatum ska beaktas under nästkommande verksamhetsår.

Nominera senast den 3 december!