Ny styrelse på plats

1 juli 2022

SöderS har från och med den 1 juli en ny styrelse på plats. Det är ett engagerat gäng som kommer att påbörja sitt arbete! Alla i styrelsen är nya i sin roll, men alla har erfarenhet av att vara student på Södertörns högskola och flera har varit engagerade i föreningslivet på högskolan eller som studentrepresentanter. 


Valberedningen har slitit hårt under våren och lyckats utomordentligt bra med att hitta engagerade personer. Ordförande för verksamhetsåret 22/23 är Blessing Olutayo och vice ordförande är Batool Ghadanfari. 


Blessing studerar  journalistik med inriktning etnologi och beskrivs av valberedningen som engagerad, positiv och ansvarstagande. Själv beskriver hon sig som glädjespridare, vilket är något hon ofta får höra om sig själv. 


- Jag är en väldigt glad och empatiskt person och har en optimistisk syn på det mesta. Att ha en positiv inställning har många gånger i mitt liv visat sig var en styrka och ett sätt att förstå vilken kraft man besitter. När man inser att "allt" börjar där inifrån-  alltså ifrån ens egna huvud och tankeliv och att ens inställning genomsyrar allt. 


Blessing beskriver sig också som kreativ och ansvarsfull.


- När man hör ordet "kreativitet" går tankar oftast direkt till det konstnärliga som sång, musik eller dans men kreativitet sträcker sig längre än så. Jag brukar försöka  hitta nya och innovativa sätt att göra saker på. När det gäller att vara ansvarsfull så var jag alltid den som räckte upp handen i klassrummet och var klassens " vi-hängde-inte -med-nu"-knapp i grundskolan. Om inte det självuppoffrandet är att vara ansvarsfull så vet jag inte vad som är det! Nä, men skämt åsido så är min teori är att det är en kombination av att vara naturligt initiativtagande och att ha växt upp som det äldsta syskonet i syskonskaran. Jag trivs i ledarrollen och tycker att det handlar om att tjäna folk, att lyssna på vad som är viktig för dem och att hjälpa till att nå de målen tillsammans.  


Blessing, varför är uppdraget som ordförande i SöderS styrelsen viktigt för dig?


- Att jobba som ordförande för SöderS är ett helt unikt uppdrag och ett ärofyllt sådant. Detta arbete är så viktigt eftersom man får möjligheten att påverka och förbättra studenternas liv medan det är här hos oss. Det är en viktig tid i livet som jag vill att studenterna ska känna sig sedda och hörda under. För mig blir det viktigt eftersom jag personligen minns hur det var att flytta hemifrån för första gången för att studera och inte fått sina behov mötta. Det är något jag inte vill att fler studenter ska uppleva. Jag vill att studenter ska få ta del av den glädje och kärlek som vi vill sprida på högskolan och få känna sig hemma.

 

 Batool läser till ämneslärare i historia och engelska och har varit studentrepresentant i bland annat disciplinnämnden. Valberedningen beskriver Batool som strukturerad person som vågar stå upp för sig själv och andra. När Batool får frågan vilka tre ord hon skulle kunna beskriva sig själv med känner hon sig inte helt bekväm med situationen men säger i alla fall orden passionerad, empatisk och nyfiken. 


- Till att börja med skulle jag beskriva mig själv som passionerad. Jag har alltid haft ett stort intresse av människor och hur vi fungerar i grupp och individuellt och det har drivit mig till att ständigt försöka lära mig mer om just det ämnet. Sen vill jag beskriva mig själv som empatisk, jag försöker alltid att se saker ur andras perspektiv och hitta sätt att förstå dem och relatera till dem. Slutligen vill jag beskriva mig själv som nyfiken. Jag uppskattar att utforska och lära mig om nya saker och världen omkring oss. Jag tycker det är roligt att försöka använda mig av mina kunskaper på ett meningsfullt sätt.


Batool, varför är uppdraget som vice ordförande i SöderS styrelsen viktigt för dig?


- Det känns naturligt att jag ska göra det mesta av de situationer som jag befinner mig i. Jag ser det lite som en självklarhet att jag borde investera tid i att försöka främja studenters tid här på högskolan. Det är en viktig tid för alla här och mitt mål är att alla studenter skall kunna blicka tillbaka till sin tid här på högskolan med glädje inombords. 


Övriga styrelsen består av Wassi Azizi som läser internationell migration och etniska relationer med statsvetenskap som inriktning. Anton Eriksson som studerar företagsekonomi. Fabian Högberg som studerar utveckling och internationellt samarbete, Pelin Boyaci studerar till förskollärare med interkulturell profil och Sandra  Duri som likt Wassi läser internationell migration och etniska relationer. 


Den här styrelsen är den första på några år som redan från början har möjlighet att ses fysiskt, trots det behöver de ta det första styrelsemötet på distans då många sommarjobbar och är på andra orter. Men att vara på plats, synas och vara tillgängliga för studenterna är ett mål alla i styrelsen delar. 


Malin Helldorff, generalsekreterare för SöderS , vad ser du mest fram emot när det gäller samarbetet med den nya styrelsen?


- Redan på årsmötet kändes det att var och en av de nya styrelseledamöterna har ett starkt engagemang för SöderS och för högskolan. Jag ser fram emot att se vart detta engagemang, tillsammans med bättre förutsättningar än vad som funnits de senaste åren kan ta SöderS och studentrörelsen i flemingsberg. 


Kontaktuppgifter till den nya styrelsen finns här: Förtroendevalda