Ny styrelse vald för verksamhetsåret 2019/20

Södertörns högskolas studentkår
13 maj 2019

Kårfullmäktige har sagt sitt - Södertörns högskolas studentkår har en ny styrelse!

SöderS får en helt ny ledning för första gången på fyra år och en ny ordförande att ta över efter Oskar M Wiik som avslutar sin tredje mandatperiod som ordförande.

Ny ordförande är Josefin Stern som sedan 2016 är student på socionomprogrammet. Josefin har suttit i SöderS styrelse sedan 2017, först som ledamot, därefter som första vice ordförande och sedan som ledamot igen. Josefin har under sin tid i SöderS engagerat sig i sitt programråd, i pedagogiska meriteringskommittén, i fakultetsnämnden och i styrelsen för Södertörns högskola.

Studentkårens nyvalda vice ordförande är Mahad Jama som i höstas började studera på programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER) på Södertörns högskola. Mahad har haft ett stort engagemang utanför högskolan men har under sin korta tid som student vid lärosätet givits förtroende som ledamot i disciplinnämnden och sitter sedan i början av vårterminen även som ledamot i SöderS styrelse.

Tillsammans med doktoranden Anna Bark Persson utgör Mahad och Josefin även studenternas representanter i Södertörns högskola från och med 1 juli 2019.

Vi vill även rikta ett stort grattis till de nya styrelseledamöterna:

  • Jakob Amnér, journaliststudent (nyval)
  • Diana Gellio, ekonomistudent (nyval)
  • Martin Gunnarsson, lärarstudent (omval)
  • Adam Maquard, IMER-student (omval)

Den nya styrelsen tillträder 1 juli 2019.

Från vänster: Oskar M Wiik (avgående ordförande), Josefin Stern (tillträdande ordförande) och Mahad Jama (tillträdande vice ordförande)