Nya regler för utbytesstudier!

6 november 2018

Visste du att behörigheten för ansökan om utbytesstudenter för inom Erasmus+ och bilaterala avtal har ändrats?

Varje år studerar ca 100 studenter utomlands genom Södertörns högskolas utbytesprogram. Nu vill högskolan locka fler till utbytesstudier!

Tidigare krävdes 60 hp vid ansökningstillfället för studenter på grundnivå.

I och med ändringen räcker det med minst 22,5 hp vid ansökningstillfället och 60 hp vid utresa. Studenter på avancerad nivå berörs inte av ändringen.

Anledningen till ändringen är att ge fler studenter möjlighet att ansöka om utbytesplatser.

För mer information, vänligen se hemsidan:  http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=utlandsperiod_1307520408413#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=behorighet_1307544535071

Frågor om utbytesstudier kan som vanligt ställas till exchange@sh.se och besvaras av högskolans internationella handläggare (Guo, Zakia, Malin och Constanze).