Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta årsstämma

Adam Skantz
19 oktober 2017

SÖFREs styrelse kallar till extrainsatt årsstämma den 1 november klockan 16.00 i sal MB313 (svarta lådan). På den extrainsatta årsstämman kommer styrelsen för verksamhetsåret 2018 att väljas. Under den extrainsatta årsstämman behandlas även alla inkomna motioner och propositioner.

För mer information om årsstämman, se www.sofre.se/extrainsatt-arsstamma-2017

För att kunna delta på årsstämman behöver man vara medlem i SÖFRE, vilket man enkelt och gratis kan bli på SÖFREs hemsida via www.sofre.se/bli-medlem