Södertörns Förenade Ekonomers ordinarie årsstämma 2020

28 januari 2020

SÖFRE:s styrelse kallar till ordinarie årsstämma den 17 februari kl. 16:00 i sal MB503. På den ordinarie årsstämman kommer valberedningen för verksamhetsåret 2020 att väljas. Under den ordinarie årsstämman behandlas bland annat inkomna motioner och propositioner. Sista dagen att skicka in motioner är den 10 februari, 7 dagar innan stämman, och de skickas till sekreterare@sofre.se.

Vill du vara en del av SÖFRE:s valberedning 2020? Beskriv dig kort samt motivera varför du passar på posten och skicka detta till ordforande@sofre.se.

Vi kommer att bjuda på lättare tilltugg samt kaffe.

Handlingarna publiceras på SÖFRE:s hemsida några dagar innan stämman. För mer information, se https://www.sofre.se/

För att kunna delta på årsstämman behöver man vara medlem i SÖFRE, vilket du blir genom att följa länken nedan.
https://www.sofre.se/bli-medlem.