Sök uppdraget som SöderS Promotor

Oskar Mattsson Wiik
8 september 2017

Bli en del av studentkårens operativa ledning för verksamhetsåret 2017/18.

Promotor ska verka för att inspirera och uppmuntra medlemmar att ta sig an SöderS förtroendeuppdrag. Promotor har därför ett särskilt ansvar gentemot föreningar och att sänka tröskeln mellan förening och studentkår. Detta innebär bland annat föreningsstöd och ledning av Samverkansforum.

Promotor ska verka för att studentkårens kommunikation når studenterna i syfte att öka förståelse för studentkårens arbete och dess olika förtroendeuppdrag. För detta krävs ett nära samarbete med studentkårens kommunikatör och ordförande.

Kravprofil

Du ska

  • vara student vid Södertörns högskola
  • ha ett tydligt engagemang för studentrörelsen och studentlivet

Omfattning och ansölkan

Uppdraget är ett deltidsarvoderat förtroendeuppdrag med ett arvode om 5 800 sek/månad före skatt från 1 juli 2017 till och med 30 juni 2018. Uppdragets omfattning är 20 % av heltid. Din närmsta chef är SöderS ordförande.

Vid intresse av uppdraget, skicka din ansökan innehållandes personligt brev med relevanta meriter och erfarenheter som är bra för oss att veta i urvalsprocessen till ansokan@soders.nu. Din ansökan vill vi ha senast 1 oktober 2017.

Om SöderS

SöderS är Södertörns högskolas studentkår och har varit det sedan 1996. Vårt mål och uppdrag är ett starkt studentinflytande, en rättssäker och högkvalitativ utbildning och ett levande campus. SöderS samlar varje år över 2 000 medlemmar och ungefär 20 olika intresse- och utbildningsföreningar. Tillsammans skapar vi studentlivet och studentrörelsen.

Kontakt

Moa Bergström
Styrelseledamot
Mail: moabergstrom@soders.nu

Oskar Mattsson Wiik
Ordförande
Mail: oskarwiik@soders.nu
Mobil: 072-002 59 62