Studentenkät om distansundervisning

17 april 2020

Hur går det? Svara på vår enkät!
SöderS följer noga utvecklingen och deltar i arbetet med att säkerställa att utbildningarna bedrivs med hög kvalitet och med studenterna och doktoranderna i fokus. För att göra detta på bästa sätt har vi skickat ut en enkät till alla antagna studenter på högskolan.

Genom enkäten vill vi få insyn i hur övergången till distansundervisningen har fungerat och upplevs. Vad kan vi lära oss och vad kan vi förbättra till resten av terminen? Resultatet kommer att användas i vårt påverkansarbete på högskolan för att göra studiesituationen så bra som möjligt. Enkäten besvaras helt anonymt. Har du inte fått enkäten? Då hittar du den här.

Om du upplever problem som du vill diskutera vidare är du varmt välkommen att höra av dig till SöderS studentombud Helene Prohorenko och Thérèse Lelli på: studentombud@soders.nu

Tack till alla som redan svarat, och tack ni som kommer att svara❣️
Ta hand om er ☀️