Sveriges Förenade HBTQ-studenter söker valberedning

28 september 2017

SFQs* valberedning behöver förstärkning. Du behövs för att hitta rätt kandidat till rätt plats. Arbetet består av att intervjua (telefon/mail) och föreslå presidialer samt ledamöter till förbundsstyrelsen för kongressen i slutet av november. Du får här chansen att tillsammans med andra utveckla din förmåga att rekrytera samtidigt som du bidrar till stabilitet i SFQs framtid. Erfarenhet av liknande arbete är inte ett krav, alla perspektiv behövs! Genom din medverkan får du en unik chans att utöka ditt kontaktnät inom queer- och studentrörelsen samtidigt som du blir en viktigt kugge för rekryteringsprocessen.

Om uppdraget: Sista ansökan är den 30 september. Uppdraget sträcker sig från 3 oktober - 3 november och omfattar ca 10 timmar.

Ta din chans! Ansök via den här länken.

Kontaktpersoner:
stina.Lundin@sfq.nu

* SFQ är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor. Förbundet arbetar för att förbättra situationen för personer som marginaliseras av hetero- och cisnormer, exempelvis homo- och bisexuella, trans*personer, intersexuella, asexuella och queera personer som studerar vid Sveriges universitet och högskolor. SFQ står för Sveriges förenade HBTQIA+-studenter.