SöderS Årsmöte VT20, Vårsammanträdet

18 maj 2020

Torsdag 14 maj anordnades SöderS Årsmöte VT20, Vårsammmanträdet! Digitalt, på grund av rådande omständigheter, röstade SöderS medlemmar bland annat igenom en ny styrelse för kommande verksamhetårs och valde även in valberedningen och en verksamhetsrevisor. 

Förtroendevalda inför verksamhetsåret 1 juli 2020 - 30 juni 2021:

Jakob Amnér, ordförande
Adam Maquard, vice ordförande
Amanda Jona, ledamot
Wilma Wernersson, ledamot
Josefin Stern, verksamhetsrevisor
Alicia Price Andersson, valberedning
Maja Lövgren, valberedning

Vi tackar er som samlades tillsammans med oss och såg till att säkra studentdemokration!

We are the student movement!