Valberedning och ledamot sökes!

12 oktober 2021

SöderS söker valberedningen och en ny ledamot till styrelsen! 


Valberedningen är en oerhört viktigt funktion i en organisation! Det är valberedningen som föreslår kandidater till styrelsen. Inklusive rollen som ordförande. Valberedning i SöderS har alltså stort inflytande över hela organisationen, så det är både ett viktigt, ärofyllt och lärorikt uppdrag. 


Uppdraget passar inte minst dig som är intresserad av att lära dig mer om rekrytering, föreningsarbete, demokratifrågor och vill fylla på CV:t, det ger dessutom meritpoäng. För frågor eller för att kandidera maila info@soders.nu. Det är alla medlemmar som deltar på höstsammanträdet den 29 november som bestämmer vilka av de som kandiderat som blir valberedning och vi söker cirka tre personer som tillsammans genomför uppdraget. 


En av ledamöterna i styrelsen kommer att avsluta sitt uppdrag när höstterminen är slut på grund av att hen slutar vara student på högskolan. Därför finns det möjlighet att göra ett fyllnadsval (som det kallas) på höstsammanträdet den 29 november. Skulle du vilja sitta i styrelsen, ha inflytande över studentkårens arbete och påverka högskolan att fortsätta att utvecklas. Du kanske är intresserad av föreningsdemokrati, utbildningskvalité eller vill lära dig mer om kårens arbete. Det ger både aktivitetspoäng och sitter fint på CV:t. 


Styrelsen träffas ungefär nio gånger om året och det finns därutöver möjlighet att vara med i ett utskott, för att ytterligare fördjupa sig i specifika områden, såsom utbildningskvalite eller medlemsfrågor. För frågor eller för att kandidera mailar du till info@soders.nu. Det är alla medlemmar som deltar på höstsammanträdet den 29 november som bestämmer vem av alla som kandiderar som blir ny ledamot i styrelsen.