Valberedningens förslag till styrelse 2019/20

Valberedningen
4 maj 2019

Valberedningens förslag till ny styrelse för Södertörns högskolas studentkår är nu utskickat till kårfullmäktiges ledamöter. Valet kommer att ske på sammanträdet den 9 maj 2019.

Valberedningen har för innevarande verksamhetsår bestått av

  • Sydney Ankers, student på programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER)
  • Jens Dang, student på programmet Management med IT
  • Jakob Mathiasson, student på ekonomie kandidatprogrammet

Valberedningen föreslår en styrelse om sex (6) personer. Dessa presenteras nedan. Vänligen kontakta valberedningen vid frågor via valberedning@soders.nu. Den nya styrelsen tillträder 1 juli 2019.

Josefin Stern

Förslag till SöderS ordförande 2019/20

Josefin har tidigare studerat genusvetenskap men är nu igång på socionomprogrammet på Södertörns högskola med en termin kvar. Josefin har även erfarenhet från studentkårens verksamhet som styrelseledamot i SöderS 2018/19 och som första vice ordförande på heltid under mandatperioden 2017/18. Därutöver har Josefin erfarenheter från uppdrag som ledamot i pedagogiska meriteringskommittén, programrådsrepresentant och sitter sedan 2017 som ledamot i Södertörns högskolas styrelse.

Som ordförande vill Josefin

  • Utvärdera förändringarna från förra perioden.
  • Föra studentfrågor med ämnes- och programråden. Visa organisationen att ”vi har ögonen på er”
  • Samla erfarenheter och nå ut.

Att hon redan är kunnig i studentkårens och styrelsens arbete gör att valberedningen anser att hon kan väljas till ordförande.

Mahad Jama

Förslag till vice ordförande 2019/20

Fil. Kand i statsvetenskap från PLU (Pacific Lutheran University) i Seattle, USA. Mahad läser IMER-programmet på Södertörns högskola, med inriktning offentlig rätt. Han har erfarenheter som styrelseordförande för Nordiska Somaliska flyktingrådet, som VD för Activate-4-U och som ordförande för Somalian Trust i Sverige, en stiftelse som förvaltar 230 miljoner kronor, och som honorärkonsul för Somaliska staten, i Sverige och övriga Norden.

Som vice ordförande vill Mahad

  • Höja Södertörns högskolas internationella profil.
  • Arbeta för mångfald och jämställdhet på campus.
  • Stärka och etablera nya relationer mellan skolan och näringslivet för att ge Södertörns studenter tillgång till erfarenheter och nätverk.
  • Skapa sammanhållning mellan högskolans olika föreningar.

Hans organisatoriska förmåga och gedigna erfarenhet inom förvaltning, gör honom trygg och stabil i både sig själv och sitt arbete, och det gör honom mycket lämplig på drivande, rådgivande och operativ post. Valberedningen tror att Mahad kommer vara en stor tillgång i för SöderS styrelse.

Adam Maquard

Förslag till styrelseledamot 2019/20

Adam innehar egenskaper av att kunna lyssna på samt lyfta medarbetare och kollegor. Han är driven som student och innehar för närvarande uppdrag inom både SöderS samt programrådet. Detta medför god erfarenhet och goda relationer till högskolan som valberedningen är övertygade om kommer gynna Adam i sitt kommande uppdrag i SöderS. Adam är kreativ i det han gör, samtidigt som han är målmedveten och ser till att saker blir gjort. Valberedeningen är övertygade om att Adam kommer vara stöttande och en god tillgång till styrelsen.

Diana Gallio

Förslag till styrelseledamot 2019/20

Diana visar ett stort personligt driv och utstrålar vilja att utveckla och föra studentkåren framåt. Med sin erfarenhet av både studier som arbete utomlands kommer Diana tillföra ytterligare perspektiv kring diskussionsfrågor i styrelsen. Genom sin ständiga hunger på att finna ny kunskap om organisationen och vilja att kunna agera som ett bollplank mot sin omgivning, finner vi Diana högst lämplig som styrelseledamot framför. Vi är säkra på att Diana kommer göra ett strålande jobb under kommande verksamhetsår.

Jakob Amnér

Förslag till styrelseledamot 2019/20

Jakob har genom sitt tidigare uppdrag som förbundsordförande för Sveriges elevråd - SVEA en stor erfarenhet av föreningsorganisering, styrelsearbete och studiefrågor. Jakob utstrålar en pondus som inger respekt och lugn, kombinerat med en förmåga att kunna se alla i rummet. Med sitt tidigare engagemang inom SöderS som en del av valnämnden 2018/19 har Jakob redan en god insikt i hur arbetet och de olika organen inom studentkåren ser ut. Vi är övertygade om att Jakob har en ljus framtid inom SöderS!

Martin Gunnarsson

Förslag till styrelseledamot 2019/20

Genom sina tidigare uppdrag inom SöderS innehar Martin god kontakt med andra studentkårer runt om i Stockolm samt god insikt i Södertörns högskolas studentkår som organisation. Martin är en lyhörd lagspelare som trivs med att arbeta med människor. Detta är egenskaper som vi i valberedningen finner positivt. Martin känner sig inte färdig utan har inom utbildningsfrågor en hunger och en strävan att få vara med att påverka. Valberedningen finner Martin vara en god kandidat till SÖderS styrelse 2019/20 och är övertygade om att han kommer vara en ypperlig tillgång till kommande verksamhetsåret.