Dokument & material

Styrdokument, rapporter, grafiskt material och historia finner du exakt här.

Lediga uppdrag

Här kan du se aktuella utlysningar av tjänster och förtroendeuppdrag.

Vår bokhandel

I SöderS andrahandsbokhandel lämnar du ifrån dig kurslitteratur du inte behöver längre. När den säljs skickar vi pengar till dig. Vilket otroligt koncept? Läs mer och om hur du blir funktionär!

Vår pub

Hjärtat av Södertörn? Ja så är det nog.

Vår radio

Step into the studio.

ESN Södertörn

ESN Södertörn ansvarar för mottagandet av högskolans internationella studenter och vi tycker att du ska engagera dig i ESN.

Våra utmärkelser

SöderS delar årligen ut fyra olika utmärkelser till studenter, lärare och föreningar som utmärkt sig under årets gång. Här kan du se vilka som tidigare tagit hem diplomen.

PartnerS

SöderS samarbetar med ett flertal olika organisationer och företag som erbjuder studentnytta och arbetslivsanknytning till våra studenter.

Arbetsmiljölag (1977:1160)
Diskrimineringslag (2008:567)
Högskolelag (1992:1434)
Förvaltningslag (2017:900)

Högskoleförordning (1993:100)
Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153)
Myndighetsförordning (2007:515)
Studentkårsförordning (2009:769)

Rättigheter och skyldigheter: Regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola
Policy för studentinflytande
Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling vid Södertörns högskola (dnr 1961-1.1.1-2020)
Rutiner och åtgärder vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för studenter vid Södertörns högskola (dnr: 3487-1.1.2-2018)