Doktorandrådet
Där forskarutbildning diskuteras ska forskarstudenter representeras.

Tillsammans skapar vi en stark forskarutbildning vid

Södertörns högskola.

Doktorandrådet är en fristående organisering under SöderS som arbetar för att säkerställa doktorandernas närvaro och påverkan i beslut som fattas på Södertörns högskola.

SöderS arbetar tillsammans med Doktorandrådet för att säkerställa representationen i de råd, nämnder och styrelser som fattar beslut rörande doktorandutbildningarna vid högskolan. Det är även SöderS kårfullmäktige som utser doktorandernas representant i Södertörns högskolas styrelse.