Förtroendevalda
Här finner du våra förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår.

Styrelse

SöderS verkställande ledning

Valberedning

Granskningsorgan

SöderS revisorer och inspektorer

Verksamhetschefer