Engagera dig i SöderS
Här nedan hittar du samtliga lediga uppdrag inom SöderS.

Styrelse

Styrelsen är SöderS omedelbara ledning och har det kontinuerliga ansvaret för förvaltning, verksamhet och organisationsutveckling och är det högst beslutande organet när årsmötet inte är samlat. Läs mer om SöderS styrelse i våra stadgar här.

Är du intresserad av att engagera dig i SöderS? Kontakta 

Övriga förtroendeuppdrag

förtroendeuppdrag

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Sök till valberedningen för verksamhetsåret 2021/22 genom att anmäla ditt intresse till info@soders.nu

Förtroendeuppdrag

Ledamot till styrelsen

Då en av ledamöterna avslutar sitt uppdrag finns det möjlighet att göra ett fyllnadsval. För frågor eller för att kandidera maila till info@soders.nu