Engagera dig i SöderS
Här nedan hittar du samtliga lediga uppdrag inom SöderS.

Styrelse

Styrelsen är SöderS omedelbara ledning och har det kontinuerliga ansvaret för förvaltning, verksamhet och organisationsutveckling och är det högst beslutande organet när årsmötet inte är samlat. Läs mer om SöderS styrelse i våra stadgar här.

förtroendeuppdrag

Ordförande

Som ordförande för SöderS är ditt främsta uppdrag att leda styrelsens strategiska arbete. Det handlar om att kalla till och leda styrelsemöten, sammanställa handlingar och se till att alla kan delta med goda förutsättningar. Som ordförande arbetar du också tillsammans med generalsekreteraren för att säkerställa att organisationen når de uppsatta målen. Ordförande är genom styrelsen chef för generalsekreteraren.

Uppdraget är ett deltidsuppdrag motsvarande 30% av en heltid.

förtroendeuppdrag

Ledamot

Som styrelseledamot i SöderS styrelse är ditt främsta uppdrag att bidra till SöderS strategiska utveckling, genom att aktivt delta vid styrelsemötena. Styrelsen som grupp är ytterst ansvarig för personal- och arbetsmiljöfrågor,
för organisationens ekonomi och för att verksamhetsplanen följs.

Uppdraget är ett ideellt uppdrag.

förtroendeuppdrag

Vice ordförande

Som vice ordförande är du ställföreträdande för ordföranden. Det innebär att ni är ett team och att du ska kunna hoppa in och täcka upp ifall ordförande skulle vara frånvarande. Det innebär också att ni arbetar tillsammans för att säkerställa att olika arbetsuppgifter blir gjorda. För vice ordförande kan handla om att kalla till och leda enstaka styrelsemöten, stötta ordföranden i arbetsledning av generalsekretaren eller hoppa in som ersättare på olika möten. Utöver det ställföreträdande uppdraget har vice ordförande samma uppdrag som övriga ledamöter i SöderS styrelse.

Uppdraget är ett deltidsuppdrag motsvarande 10% av en heltid.

Övriga förtroendeuppdrag

förtroendeuppdrag

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Sök till valberedningen för verksamhetsåret 2021/22 genom att anmäla ditt intresse till

förtroendeuppdrag

Verksamhets-revisor

Verksamhetsrevisorns granskar SöderS verksamhet i syfte att tillgodose att verksamheten bedrivs och beslut fattas i enlighet med av medlemmarna fastställda riktlinjer för organisationen och verksamhetsåret.

Praktik

praktik

Praktisera hos SöderS

Under höstterminen 2021 söker SöderS - Södertörns högskolas studentkår, 1-2 praktikanter med inriktning kommunikation och påverkansarbete. Praktiken bör vara en del av en högskoleutbildning, vid Södertörns högskola eller vid något annat lärosäte.