Engagera dig i SöderS
Här nedan hittar du samtliga lediga uppdrag inom SöderS.

Styrelse

Styrelsen är SöderS omedelbara ledning och har det kontinuerliga ansvaret för förvaltning, verksamhet och organisationsutveckling och är det högst beslutande organet när årsmötet inte är samlat. Läs mer om SöderS styrelse i våra stadgar här.

Är du intresserad av att engagera dig i SöderS?

Övriga förtroendeuppdrag

förtroendeuppdrag

Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och verksamhetsrevisor för årsmötet. Det åligger valberedningen att lägga förslag på ordförande, vice ordförande(n), antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Sök till valberedningen för verksamhetsåret 2021/22 genom att anmäla ditt intresse till

Praktik

praktik

Praktisera hos SöderS

Under höstterminen 2021 söker SöderS - Södertörns högskolas studentkår, 1-2 praktikanter med inriktning kommunikation och påverkansarbete. Praktiken bör vara en del av en högskoleutbildning, vid Södertörns högskola eller vid något annat lärosäte.

Ledig tjänst på kansliet

Läs mer här: Medlems- och föreningsansvarig